Du är inte inloggad.

Artikel

Guldprisets fortsättning

Hur vidare guldpriset kommer fortsätta i samma framfart som det gjort senaste året vet man givetvis aldrig. Spekulationer som gjort av bland annat Bloomberg säger att guldprisets uppgång kommer åtminstone finnas med oss sex månader till. Ett sådant besked från en väldigt säker nyhetskälla är självklart bekvämt att höra och särskilt om man har stora investeringar i just guld. Det är dock viktigt att inte hänga upp sig alldeles för mycket på guldpriset. Det är viktigt att förstå att guldpriset som sätts enligt London Gold Fixing är bara ett riktmärke för var guldhandlare och guldförsäljarna ska sätta sina priser.

Det som dessa spekulationer baseras på är givetvis mer än sett ur ett historiskt perspektiv. Det finns många faktorer, till exempel hur olika länders utveckling har gått senaste dagarna, veckorna eller månaderna. Det som menas med ur ett historiskt perspektiv är att man helt enkelt kan bilda sig en ganska klar uppfattning om hur guldet kommer utvecklas genom att titta på hur det tidigare i historien har stått. Det går dock inte att fullhjärtat gå efter datumen eftersom de inte riktigt stämmer överens med årtalen och så vidare.

Det är dock en ganska stor självklarhet att guldet så småningom kommer att vända sig neråt och fortsätta i en negativ kurs. Det är dock troligast att det kommer dröja några år innan vi är där eftersom det inte funnits några tydliga indikationer på att en sådan svängning plötsligt skulle ske. Om du själv vill lära dig att investera i guld och för den delen i andra metaller är det viktigt att förstå guldprisets funktion eftersom det är dagligen vad du måste göra. Analysera guldpriset och köpa och sälja därefter. Bara för att guldkursen har gått upp de senaste fyra åren betyder inte detta att guldet kommer fortsätta i den riktningen. Snarare kommer guldpriset som det gjort innan att vända vid någon tidpunkt, och då kanske det är dags för dig att köpa. Sådana saker är viktiga att se.

Guldet har genom nästan hela vår historia ökats i värde och det finns heller ingen anledning idag att inte tro detta.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Lån utan UC
Ett bra lönesystem kan förbättra företagets resultat
Revision – Så väljer du rätt revisor
Skapa en ekonomisk trygghet
Hur du ska utvärdera programvaran för CRM demo innan du köper