Du är inte inloggad.

Artikel

Hur tar man fram en tydlig och bra verksamhetsplan?

Vart ska vi vara vid årets slut och vad vill vi uppnå under året? Vilka aktiviteter måste genomföras? Vilka resurser kommer det krävas och vad kommer det kosta? Alla dessa frågor är något du som företag bör fråga dig inför det nya året. Ibland kan det vara knepigt att själv få en tydlig översikt och ta fram en plan över vad som ska uppnås. Ta då hjälp av en professionell konsult.

 

Konkretiserar er affärsplan

 

Denna översiktliga plan kallas för verksamhetsplan. Genom att ta fram en sådan skapar du tydlighet och struktur inom företaget och sätter även upp konkreta mål för att veta hur du ska ta dig dit. Den hänger samman med den affärsplan som redan finns och fungerar som konkreta exempel på hur affärsplanens visioner ska förverkligas. En verksamhetsplan ska till exempel innehålla information om hur varje del av verksamheten ska göra för att bidra till strategi och vision, hur budgeten ska läggas upp och fördelas, verksamhetens mål, en tydlig aktivitetsplan med fördelat ansvar och hur planen ska följas upp för att kunna säkerställa samt anpassa kvaliteten.

 

Sätt upp tydliga ramar men skippa för många detaljer

 

Hur detaljrik planen ska vara är bra att bestämma innan, och beror på hur långsiktig planen är. Dock kommer det dyka upp nya förutsättningar och oväntade hinder som gör att aktiviteterna kommer behöva ändas. Genom att ta fram en övergripande plan, där du i stället satsar på att sätta upp tydliga ramar men desto mindre detaljer, kommer det bli lättare att anpassa dig efter resans gång. För många detaljer kommer bara bidra till att behöva lägga ner onödig tid på justeringar och omskrivningar av planen.

 

Genom att ta fram en noga genomarbetad verksamhetsplanering kommer man bana väg för fokus och effektivitet. Den ska syfta till att få med hela verksamheten och upplysa om att allas arbeten gör skillnad för organisationen i sin helhet. När du tar hjälp av en expert inom verksamhets- och organisationsutveckling har du också tryggheten att detta utförs på rätt sätt. Ofta är det även diskussionerna, prioriteringarna och kunskapsutbytet som uppstår under själva planeringen som leder till mest förändring.

 

Actea består av ett gäng kompetenta och kundfokuserade konsulter som hjälper er att ta fram en tydlig och genomarbetat plan för verksamheten. De har lång erfarenhet inom branschen och har med största sannolikhet jobbat med ett företag liknande ert innan. På så sätt kan redan lyckade koncept återanvändas och anpassas efter just er.

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

När skilsmässan är ett faktum
Jourstäd Uppsala
Dina rättigheter i vardagen
PayRule AB
Allt du behöver veta om batterier för energilagring