Du är inte inloggad.

Artikel

Kan man återvinna truckar och batterier?

Miljömedvetenheten ökar hos oss människor på jorden, inte minst bland världens utvecklingsländer. Människor har blivit medvetna om vikten av att sortera och återvinna allt mellan himmel och jord. Bland hushållen ökar medvetenheten och i Sverige sorterar man sopor i olika fragment som sedan blir till nya råmaterial efter att man har lämnat det till en återvinnare. Inom industriavfall ökar förståelsen också mycket, man återvinner både för miljön och inte minst de ekonomiska aspekterna.  Det finns företag som specialiserar sig med att återvinna industriavfall, och då talar vi inte om bara om restprodukter utan också om batterier, bilbatterier, gamla truckar med mera. Blybatterier är det värde i vilket gör att man får en slant av sitt batteriskrot. Även vissa fragment av litiumbatterier kan man tjäna en slant på. Hur går det till att återvinna truckar och batterier?
Batterier innehåller ofta bly, dessa återvinns och går tillbaka och blir till nya batterier, metallen tas om hand och återvinns till nytt järn. Oljan renas och processas och blir åter till ny olja. Resterande förbränns, ofta i olika kraftvärmeverk som blir både värme och till elektricitet. Att skrota sin truck och ta hand om batterier och de olika fraktionerna gör att världen blir renare och att man låter saker gå tillbaka till kretsloppet. Återvinning är spännande, och nyttigt för miljön och det är också bra för världsekonomin som blomstrar. Sälj dina blybatterier och truckar till en godkänd anläggning  för truckdemontering och batterierhantering, dessa fraktioner klassas som farligt avfall, och måste transporteras enligt särskilda direktiv. Vissa företag har tillstånd att transportera batterier och farligt avfall!


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Skillanden mellan olika luftfilter till bilen
Grenoble, Alperna, skidåkning och jobb!
Nödvändigt spårunderhåll
Vad är en travers?
Bilrekond & tips