Du är inte inloggad.

Artikel

Till rätta med barnomsorgen nu

Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Detta medför att arbetslivet inte ser likadant ut för dig som det gjorde för dina föräldrar, och som det kommer att göra för dina barn. Verkligheten ser olika ut för alla personer. Det är inte särskilt osannolikt att du som läser detta kanske snarare jobbar natt än ett sedvanligt 8-17 jobb. Allt fler svenskar, arbetar nämligen under ovbekväma arbetstider. Närmare bestämt 25 procent mer än för bara fem år sedan. Framförallt inom serviceyrken och för att inte tala om hotell- och restaurangbranschen. Detta ställer krav på barnpassning.

Idag efterfrågar familjer och ensamstående föräldrar barnpassning under nattetid, så kallad Nattis, i allt större omfattning. Den traditionella barnpassningen, dagis eller förskola, blir allt mindre tillfredställande för många familjer då den helt enkelt inte matchar deras behov av barnpassning på udda tider. Att kunna kombinera familjeliv med arbetsliv är avgörande för att få vardagen att fungera för privatpersoner och är dessutom viktigt för företagen och landet i stort. Ett misslyckande med att skapa barnpassning för att möjliggöra kombinationen arbetsliv-familjeliv leder till att både privatpersoner och företag blir lidande. Detta är något vi alla vill undvika.

Idag erbjuder endast ca 150 av sveriges 290 kommuner barnpassning under obekväma arbetstider. Detta trots att det som sagt är allt fler människor som arbetar under just dessa tider. Det är uppenbart att detta är en situation som inte kommer att kunna hålla i längden. Raden av enskilda fall vi har kunnat ta del av i dagspressen, där ensamstående mammor berättar hur svårt det är att kombinera arbetet med familjelivet givet den i dagsläget erbjudna barnpassningen, är lång.

Den 1 juli 2011 klubbade staten igenom den nya skollagen som säger att kommunen ska sträva efter att erbjuda barnpassning efter behov. Ett vanligt förekommande argument mot att staten skall erbjuda barnpassning på obekväma arbetstider är att man inte kan dra statens åtaganade så långt. Att det snarare är den ensamstående förälderns åtagande att lösa situationen med att gå över till ett dagsjobb. Detta är dock orimligt med tanke på att det ofta är frågan om ensamstående föräldrar som är beroende av de särskilda förmåner som arbete under obekväma arbetstider innefattar.

En lösning på det växande problemet med barnpassning vore att staten istället för att driva barnpassning nattetid under egen regi, stärker incitamenten för privatpersoner att starta liknande verksamhet där behovet finns. På så sätt slipper vi skrikande ungar på arbetsplatsen imorgon och i framtiden.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Att skaffa nytt jobb är ett jobb
Fackförbundens uppgifter
Tjäna extra pengar
Om att låna eller tjäna när man fattas pengar
Sälja Bismark kedja