Du är inte inloggad.

Artikel

Vad är bokföring - en lektion

Många som har eget förknippar förmodligen bokföring med ett nödvändigt ont. Ett regelverk som har införts för att skattmasen ska få sitt. Det här synsättet är nog relativt vanligt förekommande, men många underskattar också bokföringens nytta och vikt.

Den moderna formen av bokföring kallas dubbel bokföring. Denna modell utvecklades av italienska köpmän under 1400-talet i syfte att man skulle kunna få stopp på vanligt förekommande mygel och olika metoder att föra bok på. Kort sagt betyder dubbel bokföring att alla affärshändelser, eller transaktioner, bokförs på två separata konton. Det första kontot måste belastas med samma summa som det andra kontot tillförs, och skillnaden mellan kredit och debet ska därför bli noll.

Kredit, debet och den stora mängd så kallade konton som används i ett företags bokföring är många gånger en ständig källa till huvudvärk för de flesta företagare. Trots att man förstås alltid tjänar på att hålla en bra bokföring, är det inte sällan som just den aktiviteten åker till botten av listan. En stor mängd företag och företagare har av den anledningen på senare år valt att börja lägga ut sin bokföring på externa konsulter. E-post och fax har reducerat kostnaderna för förvaring och transaktioner för bokföringsbyråerna, något som också resulterat i prissänkningar för företagen.

Att ta in en byrå för bokföringen är idag ett lika smidigt som tidsbesparande sätt att säkerställa att man har en ordnad bok. Självklart är det i huvudsak man själv som tjänar på det här, men att ha en fungerande bokföring är av många skäl lika viktigt när det rör yttre parter. Skattemyndigheten är skälvklart en av dem, och även om man  en enskild firma så måste man enligt lag ha koll på böckerna.

Andra som kan tycka att det är viktigt att du bokför korrekt är exempelvis leverantörer som ska ge dig ett konto, och kanske också investerare som givetvis vill kunna granska din historik innan de vågar investera i ditt företag.

Sedan en tid tillbaka har man avskaffat revisorsplikten för små företag, så också för mindre aktiebolag. Att ha en revisor knuten till företaget är alltså inte längre ett lagstadgat krav, men detta gör det också än mer viktigt för dig att ha koll på räkenskaperna. När företaget nu inte har en extern part som granskar ens transaktioner ökar vikten av att göra korrekta redovisningar från start. Där tjänar du absolut på att ta in en bokföringskonsult eller bokföringsbyrå som vet vad som gäller, och håller på med den här sortens aktiviteter på daglig basis. Nu när hjälp med bokföringen och redovisningen också är så billig som den är, är det faktiskt svårt att hitta någon mer prisvärd sorts sinnesfrid än att låta en professionell byrå ta hand om din bokföring.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Sök i bilregistret för bättre bilaffärer
Vad är factoring?
Detta bör du tänka på innan du tar et lån med betalningsanmärkning
Fakturaköp är ett smart sätt att frigöra likviditet snabbt
SMS Lån bra eller anus?