Du är inte inloggad.

Artikel

Arbetsmiljöutbildning bidrar ofta till bättre jobbklimat

Arbetsmiljön är avgörande för att personalen på en arbetsplats ska trivas och prestera bra. På mindre företag med få anställda sköter det här i många fall sig självt. Men i takt med att företaget växer kan man behöva vidta åtgärder för att säkerställa att ett sunt och stabilt jobbklimat behålls. För detta krävs så klart kunskaper.

 

Arbetsgivarens ansvar

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till att ett gott klimat råder på arbetsplatsen, att personalen trivs och att inga onödiga spänningar och konflikter uppstår. Men det är inte alltid helt lätt. Många gånger kan problem uppstå utan att det finns någon egentligen förklaring. Gruppdynamik är nämligen ett synnerligen komplext fenomen. Därför bör alltid åtminstone chefer och andra ledarpersoner ha gått någon form av arbetsmiljöutbildning. Sådana finns det numera gott om och de är alltid en bra investering. Även fast man inte upplever några problem eller oegentligheter i den egna arbetsgruppen för tillfället. Det kan också vara en god idé att skicka alla anställda på någon form av arbetsmiljöutbildning eftersom det så klart är bättre, effektivare och sannolikt billigare att förebygga problem än att attackera dem när de redan uppstått.

 

Delat ansvar

Ibland är det dock inte möjligt att skicka iväg all personal på arbetsmiljöutbildning. Det gäller helt enkelt att prioritera. Först och främst bör alla chefspersoner ha genomgått en gedigen arbetsmiljöutbildning. Detta gäller även skyddsombud och andra personer med förtroendepositioner på företaget. Men det är fortfarande arbetsgivaren som har det övergripanden ansvaret för att arbetsplatsen fungerar väl och att alla trivs ordentligt. De kan dock inte hålla koll på allt och ju fler på jobbet som har den erforderliga kunskapen (vilken man enklast får genom en bra arbetsmiljöutbildning) desto snabbare går det att upptäcka eventuella brister och komma till rätta med dem.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Stockholms spännande vuxenutbildningar
Konferensresor i Sverige
Budget studentskiva
Handledarutbildning körkort malmö
Om svensk miljörätt