Du är inte inloggad.

Artikel

Certifikat för Heta arbeten

Det är många nödvändiga element som du behöver tänka på gällande Heta arbeten. Certifikat är sannerligen en av dem, om inte den viktigaste komponenten. För att kunna utföra moment som inkluderar brandfarliga och gnistbildande aktiviteter såsom t.ex. svetsning, sliprondellsarbete, varmluftpistolsanvändning, lödning och liknande så behövs ett s.k. heta arbeten certifikat. Dessa håller i högst fem år, varpå det är dags att förnya sitt certifikat. Du kan endast förtjäna dessa certifikat genom att gå en kurs som hålls av en legitim och godkänd institution som Brandskyddsföreningen Sverige har beviljat, och som stöds av Utbildningskommittén för Heta Arbeten.

Krav på förkunskap för att erhålla ett Heta Arbeten-certifikat är bland annat att du som deltagare har koll på grundläggande ämnen som brandkunskap, säkerhetsregler vid utövande, vad försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter säger, organisering och att du har genomfört en praktik, så du har utstått ett skarpt läge utan att skapa en brandrisk. Målet är att efter avklarad kurs och utbildning kunna den teoretiska och praktiska naturen av Heta Arbeten och implementera förebyggande åtgärder för att minimera och i bästa fall helt radera brandrisk på arbetsplatsen.

Att arbeta med Heta Arbeten tvingar på utövaren ett ansvar att förhindra att bränder uppstår. Innan beslutet kan fattas om Heta Arbeten får utföras måste utövaren eller den ansvarige för momentet, alltså den brandskyddsansvarige eller den tillträdande "brandvakten", utse en tillståndsansvarig, som bedömer om det finns risk för brand. Om det mot förmodan blir så att brandrisken anses vara för hög så måste säkerhetsföreskrifter efterföljas och området kring där Heta Arbeten ska utföras säkras på ett propert sätt. För att denna process och tillhörande beslut ska kunna fattas och göras så måste du ha ett certifikat för Heta Arbeten. Av denna anledning är det viktigt att du som utövare eller ansvarig för ett projekt med dessa moment inte hoppar över att certifiera dig, då det skadar både dig, dina anställda, dina lokaler och i värsta fall, även naturen och övriga.

Du som faller i målgruppen för att vara giltig deltagare för en framtida utbildning för att få erhålla certifikat bör vara en anställd eller aktör som sysslar med Heta Arbeten, alternativt en arbetsledare, entreprenör eller beställare av Heta Arbeten och som i slutändan ansvarar för själva brandskyddsdelen av momenten. Det är viktigt att peka ut; även om du inte nödvändigtvis utför Heta Arbeten själv, så är du ändå slutgiltigt den ansvarige för projekt som involverar gnistbildning, och behöver alltså ett certifikat.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Yrkesutbildning utomlands och jobba utomlands
Trafikskola runt om i Malmö
Förbättra dina kunskaper med hjälp av yrkesutbildning
Ge dig själv en utbildning med hjälp av distansstudier
Att överväga yrkesutbildning