Du är inte inloggad.

Artikel

En av Sveriges mest växande branscher – att starta eget städföretag

Hela städbranschen och städjobbet håller på att förändras. Här är några tydliga trender som syns:

Städyrkets status har stärkts

Enligt Fastighetsförbundet gäller inte längre den gamla synen att städaren med skurhinken dyker upp på kvälls- och nattetid. Det finns en stor förståelse för att städning är ett serviceyrke och miljöjobb att leva på och arbetet innehåller alltmer vidgade uppgifter och ansvar. Arbete i grupp blir vanligare och kvälls- och nattstäd hör till undantagen. Arbetsredskap och rengöringsmedel utvecklas ur miljö- och teknisk synpunkt och kvalitetssäkring blir mer och mer en del av serösa städföretags arbetssätt.

Städningen blir mer strukturerad

Städningen sker mer och mer efter en strukturerad plan som visar hur hela processen ska gå till. Ofta vill man börja med att utföra en grundlig genomgång av det som ska städas. Man vill lyfta standarden på lokalernas miljö till en viss nivå och därefter, med mindre återkommande insatser, behålla den nivån. 

Kvalitetskontrollen blir mer professionell

Tiden är förbi när uppdragsgivaren/kunden lite slumpmässigt drar sitt finger uppe på dörrkarmar och liknande för att kolla hur mycket damm som finns kvar. Nu följer man detaljerade checklistor för att genomföra kvalitetskontrollerna där man kan pricka av att allt är gjort på ett professionellt sätt.

”Grön” städning

Både privatpersoner och företag är miljömedvetna. Det gäller för städföretagen att välja rengöringsmedel som är miljövänliga vid användandet, att de har framställts på ett miljöanpassat sätt och att de transporteras från råvarustadiet till slutkonsumenten på ett klokt sätt med tanke på miljön. Städarbetet ska ske på ett så resurssnålt sätt som möjligt. Med en genomtänkt städning ur miljösynpunkt kan en städare göra väsentliga besparingar av energi, vatten och avfall samt på det transportarbete som krävs till och från den lokal som ska städas.

Framför allt kan du i dag göra denna verksamhet lönsam om du driver den på ett professionellt sätt. Allt om hur du på bästa sätt kan starta och driva ett städföretag kan du lära dig i den nya boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den på http://tips-om.se och http://startastadfirma.se

Holger Wästlund

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Investera då börsen faller
Factoringbolagen grundlurar småföretag
Spara vs. investera pengar
Funderar du på att starta eget företag?
Sms-lån vs. vanliga privatlån