Du är inte inloggad.

Artikel

En utmaning för företag i informationsåldern: hantera sin masterdata

Inom varje industri, opererar företag med en stadigt ökande mängd av information och operationell data. För många företag opererar den här informationen med kunder, leverantörer och produkter. I informationsåldern börjar den här typen av operationell information bli en värdefull tillgång för företaget. Att hålla den aktuell och korrekt kan vara väsentligt för företags prestation och konkurrenskraft, inom praktiskt taget alla industrier.

Troliga problem som kan uppstå när mängden av data börjar bli överflödig är mångfaldiga och alla problem bär risken av att skada företaget. När samma information hanteras på olika stadier i värdekedjan, blir den reviderad och administrerad av olika parter och troligtvis i olika format och program. Det kan snabbt ske att den operationella informationen, som är så viktig för företagets ekonomiska välbefinnande, blir duplicerad och spridd genom flerfaldiga applikationer och system.

För beslutsfattarna i företaget utgör detta ett allvarligt problem. De kan inte få en snabb och fullständig överblick över väsentlig information, vilket kan förhindra dem från att ta rätt beslut i sin organisation. Ofta leder detta till förbrukade marginaler, ökade risker, missade försäljningsmöjligheter och högre kostnader. 

Organisationer i varje stadium av informationsvärdekedjan står inför den här informationshanteringsutmaningen. Oavsett om det är i distributions-, tillverknings-, eller detaljhandelsindustrin, är informationen som transporteras genom organisationen benägen att bli felaktig, inkorrekt eller överflödig.

Lösningen till de här problemen är ett angreppssätt för datahantering som kallas master data management eller MDM (masterdatahantering). Genom en integrerad process som upprätthåller den operationella informationen i företaget på ett format-neutralt sätt, kan varje part som har en andel i informationen upprätthålla att den är korrekt genom att använda vilken applikation eller programvara de vill. Master data management system försäkrar ett hämmat flöde av information genom hela företaget och hela värdekedjan, utan att förlora kvalitet. Risken med att ha felaktig, inkorrekt eller överflödig information kan minskas avsevärt genom en implementation av ett bra och tillförlitligt master data management system.

Implementationsprocessen av ett master data management system ska handledas av en erfaren leverantör av teknologin, som också tillhandahåller grundlig träning och support till sina kunder.

Bland företagen som levererar tillförlitliga master data management system, sticker den globala leverantören Stibo Systems ut med sin innovativa metod för master data management.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Köpa Facebook-likes
Affärssystemet Pyramid
Flexibiliet för det lilla företaget
En annorlunda framgångshistoria med hjälp av SEO
Ett enkelt sätt att tjäna pengar på