Du är inte inloggad.

Artikel

Exportfactoring

Exportfactoring

Att sälja produkter och tjänster till företag utomlands är inte ovanligt för ett litet eller medelstort företag i Sverige. Ofta kräver kunder långa betalningsvillkor vid export och de är inte ovanligt att man som exporterande företag måste gå med på 90 dagars kreditdit.

Med exportfactoring sliper du vänta på betalningen och kan istället får betalt direkt vid leverans. Med ett tryggt kassaflöde kan du göra viktiga investeringar och behöver inte oroa dig över sena eller uteblivna betalningar. Genom exportfactoring kan ett företag förbättra likviditeten och öka tryggheten.

Vad är exportfactoring?

Exportfactoring är när ett företag säljer fakturan till ett finansbolag i det fall då fakturamottagarens hemvist är utanför Sverige. Det innebär att ett finansbolag köper fakturan och tar över kreditrisken om din kund mot förmodan skulle gå i konkurs. Det finns factoringbolag som är specialiserade på just fakturaköp för utlandet vilket innebär att du dessutom kan få råd och stöd i din expansion till nya marknader.

Fördelar med exportfactoring

Som producerande företag är det ofta kapitalkrävande med långa ledtider. Att dessutom måsta vänta upp till 90 dagar för betalning av en vara eller tjänst som redan är levererad eller utfört kan vara tungt för både ett litet och stort företags likviditet. Ett banklån eller en ökad checkkredit med långa handläggningstider kanske inte är ett alternativ när du omgående är i behov av likvida medel. Factoring är ett flexibelt finansieringsverktyg där du kan lösgöra likvida medel som annars hade varit bundna utan att försätta bolaget i skuld. Dessutom för Exportfactoring med sig många andra fördelar.

Med exportfactoring får du:

  • Ett flexibelt finansieringsverktyg – Tillgång till ett rörelsekapital som växer i samma takt som ökad försäljning.
  • Kreditförsäkrade fakturor – Försäkrad mot utebliven betalning vilket medför att du tryggt kan sälja på nya marknader.
  • Pengar direkt vid leverans – i stället för att vänta på att kunden betalar kan du återinvestera pengarna i din verksamhet omedelbart.

 

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Hitta rätt a-kassa för dig som IT-konsult
Kreditkort idag och i morgon
Sommarjobba på eget sommarjobb
Förbättra chanserna att få ett båtlån
Håll ordning på din privatekonomi genom en budget