Du är inte inloggad.

Artikel

Flytade snarare än fast föda i skötväskan - Forskningsrapport från Australien

Australiensiska mammor har fått beröm då det kommer till att välja tidpunkt för att gå över till fast föda för sina barn.

Forskning vid University of Queenslands Queensland Centrum (QCMB) visar en dramatisk minskning andel mammor som för tidigt ger fast föda till sina barn, vilket är helt i linje med nuvarande hälsorekommendationer.

Forskaren Dr Wendy Brodribb anger att resultaten från undersökningen stämmer väl överens med rekommendationerna från Världshälsoorganisationen, National Health och Medicinska forskningsrådet. Dessa organisationer uppdaterade nyligen rekommendationerna till mammor och anger nu att man inte ska ge fast föda till spädbanr förrän runt 6 månaders ålder.

- Efter att den rekommenderade åldern för att introducera fast föda till spädbarn i Australien ändrades från "4-6 månader", till "sex månader" år 2003 har det skett en betydande minskning av andelen spädbarn som fått fast föda för tidigt, säger hon.

- Vid tidpukten för de uppdaterade rekommendationerna fick ca 44 % av barnen fast föda för tidigt, jämfört med ca 8,6 % i vår studie.

Dr Brodribb säger att det är glädjande att se dessa förändringar, då hälso-och sjukvårdspersonal är överens om att andra livsmedel och vätskor inte bör införas för varken bröst- eller formel-matade spädbarn före 17 veckors ålder, på grund av en ökad risk för infektioner, fetma och allergi. Trots att många australiska kvinnor fortfarande inför fast föda innan de rekommenderade sex månaderna, var denna siffra mycket lägre än 2001.

Mammor idag har alltså i större andel, åtminstone fram till 17 veckors ålder, med sig nappflaska och servett i sin skötväska snarare än fast föda.

Enligt Dr Brodribb fann studien även att om barn fick vatten i tidig ålder så var de var mer benägna att få fast föda också. Forskningen, med titeln "Introducing Solids and Water to Australian Infants" har publicerats i "Journal of Human Amning". Studien bygger på data från en undersökning som görs vartannat år av QCMB.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Börja använd en Aloe Vera kräm
Ta hand om din tarmflora
Räkna kalorier och gå ner i vikt
Green Coffee extrakt för viktnedgång
Kontrollera vad du äter och gå ner i vikt