Du är inte inloggad.

Artikel

Folkbildning

Det är stor skillnad mellan att undervisa vuxna och barn tack vare den stora mängd av kunskap som vuxna redan har och deras lust att lära sig ännu mer,jämförtmed barnen som måste gå i skola och inte själva kan välja vad de ska studera. Vuxenutbildning utvecklas hela tiden för att det ska vara så enkelt som möjligt att lära sig även i vuxen ålder. Teknologin får även många att lockas till distansutbildningar.

En karriärinriktad vuxenutbildning ger elever som inte avslutat sin skolgång en chans att göra det och få betyg.

Folkbildning är annorlunda. Folkbildningen har sitt ursprung i Skandinavien. Utbildningen varierar något mellan Sverige, Norge och Tyskland men gemensamt är att inte betygsätta eller ha några prov. Fokus ligger istället på att var och en ska utvecklas naturligt på sitt eget sätt. Fri och frivillig är ledord för folkbildningen. Fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna.

De flesta lektioner går ut på att eleverna har en demokratisk gruppdiskussioner och studiecirklar.  Lärarens roll är inte att stå och hålla föredrag för klassen utan istället att organisera och hålla diskussionerna sansade.

Lärare hade en liknande roll i folkhögskolor som kom under 1800-talet. De skolorna erbjöd också en mängd olika ämnen med fokus på religion och politik, mest för att sprida en patriotisk och religös inställning, men det undervisades också i jordbruk o.dyl. Folkbildningen spreds över Skandinavien och ända ner till Frankrike och på 1900-talet kom det även till USA.

På senare år kan man se hur samma attityd och metoder börjar dyka upp i traditionella skolor. Man kan se det i dem självbedömningar och bedömningar av varandra som studerande förväntas göra. Kollar man på ökningen av människor som studerar på internet så syns det även där. Speciellt när man tänker på den osynkroniserade inlärningen, varje elev för sig, på sitt eget sätt, i sin egen takt. Lärarens roll är inte längre som föreläsare utan som ett bollplank och guide.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Säkra lyft för din hälsas skull
Information till den som är ny i Sverige
Intensivkurs körkort
Att överväga yrkesutbildning
Vad lär man sig på en röjsågsutbildning?