Du är inte inloggad.

Artikel

Hyra personal från Randstad

Att hyra personal har kommit att bli väldigt vanligt i Sverige, både bland stora och medelstora företag. Ofta är det en uppgift som behöver lösas, där de nuvarande kompetenserna inom företaget inte har tillräcklig insyn. Då kan företaget välja att hyra personal som tillfälligt kan lösa de uppgifter som behövs för ändamålet i fråga, eller möjligtvis lära de anställda i företaget hur de själva kan lösa uppgifterna. Det kan också vara så att uppgiften behöver en initial lösning, som sedan kan färdigställas av de fast anställda på företaget.

Tre exempel då det kan vara bra att hyra personal
Ett exempel kan vara att en ny databas med fotografier behövs byggas upp för en reklamfilma. Firman kan då välja att hyra personal som är specialiserad på att bygga upp databaser och sedan koppla dessa samman med till exempel företagets webbsida. När databasen är färdig avslutas kontraktet och den fasta personalen kan själva fortsätta bygga på databasen, allt eftersom nytt material kommer in. Konsulten kan till och med ha skapat en automatiserad funktion, som sorterar och publicerar det nya materialet. På så vis behöver firman varken nyanställa eller stå för kostnader för fortbildning av personalen.

Andra exempel kan vara att en bärodlare behöver hyra personal som tillfällig hjälp för att skörda under sommaren, eller att en universitetsfakultet behöver skicka ut ett större antal skriftliga inbjudningar. Då kan konsulter utan större krav på utbildning hyras in under några månader för att ta itu med den nya arbetsbördan.

Ett tredje exempel kan vara att en specialistposition behöver tillsättas permanent på företaget, men varken chef eller personalansvarig vet särskilt mycket om vilka meriter som är nödvändiga för just den positionen. Då kan en chef eller specialist som tidigare arbetat på ett företag med liknande lösningar hyras in för att bedöma de ansökande. Vissa bemanningsföretag är specialiserade på att anlita just chefer. Detta refereras ofta till som en så kallad Executive Search-funktion.

Dessa tre exempel sammanfattar några specifika områden då det kan vara bra att hyra personal; tillfälliga specialistlösningar, utökad personalstyrka utifrån mängden ren arbetskraft (volyminhyrning) samt tillsättning av specialistpersonal (strategisk inhyrning).

Klicka här för att veta hur du kan hyra din personal från Randstad.se


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Free spins
Ludvig & Co
Är det fult att sälja fakturor?
4 saker du och dina anställda kan göra för att bättra på effektiviteten
Nå ut med din marknadsföring - Utan kostnader