Du är inte inloggad.

Artikel

Individuellt anpassad telemarketing

På Online Fulfillment Sverige AB har man under flera års tid aktivt arbetat med framgångsrik telemarketing. Detta innebär att personalen har erfarenhet om vad som är viktigt gällande olika säljinriktade samtal till företagares kunder. Ett av <a href="http://www.telemarketing.name/">www.telemarketing.name</a> mest framstående mål är att ständigt reflektera över varje unik kundkontakt och betrakta samtalen som en del av ett led i företagens slutresultat. 

Arbetet som utförs anpassas efter de individuella företagen som önskar tjänster inom telemarketing. Försäljningsbudskapet baseras utgående från hur företagaren själv önskar att det formuleras. Samtidigt lyssnar den utbildade personalen lyhört på vilka faktorer som behöver stå i fokus för att försäljningskampanjen ska vara optimal.

Framgångsrika försäljningskampanjer

De allra flesta förknippar telemarketing med försäljning via telefon. På Online Fulfillment Sverige utför man dock inte enbart telefonförsäljning, utan man erbjuder även sina kunder konsultation i utveckling av dataurval, rapportering och retorik. Dessa viktiga aspekter ger inte enbart företaget ett bra resultat, utan företagaren får bredare kunskap som kan användas för försäljningsmetoder. Många företag är nämligen duktiga på att ta fram försäljningsstrategier, men är sämre på att genomföra dem i praktiken. Ett dåligt genomförande innebär att försäljningen inte går lika bra som väntat. 

Online Fulfillment Sveriges personal hjälper dagligen andra företag med olika tjänster inom såväl telemarketing som kundservice. Genom att kombinera kunskap med lång erfarenhet har man kunnat utveckla ett unikt koncept bestående av försäljnings- och serviceretorik inom tjänster och teknik. För de anställda är kundkommunikation och försäljning samma sak och man eftersträvar regelbunden utveckling av både färdigheter och kunnande. Människorna som driver telemarketingföretaget brinner för personligt entreprenörskap och söker ständigt innovativa metoder för utveckling. På så sätt förbättras tjänsterna ständigt, vilket innebär att kunden garanteras bästa möjliga service inom telemarketing.

En viktig aspekt som man har valt att satsa på hos Online Fulfillment Sverige är att alla varumärken har en exklusiv innebörd oberoende företagets storlek. Företag vars varumärke är starkt har alltid lättare att skapa hängivna kunder. Därför hjälper personalen sina uppdragsgivare att bli medvetna om det aktuella företagets starka och unika sidor. I och med att det är kunderna som köper tjänster eller varor är det av yttersta vikt att kommunikationen med kunderna lyckas. På så sätt lyckas man behålla en trogen kundkrets som sannolikt rekommenderar tjänsterna till sina bekanta.

När det unika varumärket har lyfts fram går man tillsammans igenom vilka önskemål som man har gällande försäljningskampanjen. Baserat på erbjudande, kundval och säljare kan en resultatrik kampanj byggas upp. Alla telemarketingkampanjer värderas lika högt och man strävar efter att överträffa företagarens förväntningar. På en praktisk nivå innebär detta att varje säljare, samtalsmanus, utbildning och samtal utgör en viktig komponent i slutresultatet. Kampanjen ses som ett levande dokument som ständigt måste vårdas för att möjliggöra utveckling. För att lyckas med uppdraget förs en ömsesidig dialog med uppdragsgivaren, säljmaterialet utvärderas och särskilda rutiner efterföljs. Under kampanjens gång får företagaren dessutom kontinuerligt rapporter som skapar en tydlig överblick av hur insatsen motsvarar ens förhoppningar. Som komplement ges information från såväl försäljarna som coacherna.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Läs på distans och arbeta samtidigt
Olika nivåer av SFI
Tarottolkning online – spå dig på nätet
Varför utbilda sig till diplomerad affärscoach?
Fördelar med att vara en sjuksköterska