Du är inte inloggad.

Artikel

Jiaogulan – örten som förlänger livslängden

Jiaogulan är en ört som växer vilt i Kina och vissa andra länder i Asien. Växten kallas ibland för ”Southern Ginseng” då den växer i de södra delarna av Kina och har liknande egenskaper som andra ginseng-växter i avseende sammansättning och funktion. Örten sägs ha många hälsomässiga fördelar och andra effekter som förlänger livslängden.

Alla dess fördelar

Örten har traditionellt använts i Kina i tusentals år på grund av att den har förmåga att återställa balansen av olika system i kroppen, såsom blodtryck, reproduktionssystemen, matsmältningssystemet, immunförsvaret, mentala funktioner bland annat. Det fungerar så bra som du skulle göra olika sporter, med olika träningsredskap såsom medicinbollar och så vidare.

I västerländsk forskning förstås örten i termer av ”förbättrad metabolism”, ”bättre blodvärden” och liknande. När västerländska länder åker till andra länder för att stjäla deras medicinalväxter är det en form av modern kolonisering som äger rum: ett härskande land utnyttjar ett annat land och ett annat folks kunskaper för sin egen vinning. Det är inte västerländska forskare som ”upptäckt” jiaogulan, utan vetskapen och kunskapen av växten har funnits i tusentals år, även om den inte varit i västs ägor.

Västra magisk växt

När väst stjäl kunskap och växter från andra folk är det inget ömsesidigt utbyte som sker, utan det som sker är att ett förtryck äger rum i och med att andra folks kunskaper enbart ses som ”relevanta” när väst har något att tjäna ekonomiskt på det. Om väst erbjuder en ekonomisk vinst till folket så är det på västs premisser, ingen annans. Om väst erbjuder en ekonomisk vinst till folket så är det dessutom efter västs sätt att mäta ”värde” och inte ett värde som översätts kulturellt till att vara relevant för andra folk.

Vad som anses vara sjukdomar och bot mot dessa är kulturellt betingat. Att ta en växt ur sitt kulturella sammanhang kan därför bli problematiskt, i och med att läkekonst handlar om mer än specifika substanser. Framför allt handlar det om en införlivad idé om att det är en substans som man lägger sin tilltro till och att denna tilltro är kutym och inte något som avfärdas som ”naturläkemedel” eller ”örtmedicin” - utan riktiga medicinska substanser. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Nikotin är beroendeframkallande
Kombinera din baseball-jacka
Microneedlingbehandling
Dildons roll i samhället
Bygg upp en säljorganisation som säljer Aloe Vera-produkter