Du är inte inloggad.

Artikel

Låga oljepriser kan ge sämre miljö

Dagens låga oljepriser kommer påverka de flesta på något sätt. Allt från förhoppningsvis ljusare världsekonomi, till mer pengar i fickorna. Världsekonomin gynnas av lägre energikostnader i form av tillverkningskostnader samt transportkostnader. De länder som drabbas är de länder som är helt beroende av sin olja för att kunna tillgodose sin välfärd. De rika oljeländerna har traditionellt sett inte varit de stora industriella tillverkningsländerna. För gemene man så borde en stimulans synas i flera jobb och lägre arbetslöshet. Lägre energipriser ger också lägre priser på all transport, bil, flyg, båt, bil och buss. De flesta behöver inte försöka hitta bensinsnåla bilar eller undvika att ta bilen överallt. Märket Hummer gick under då bensinpriserna sköt i höjden mest på grund av att Kinas ekonomi exploderade, vilket drev upp priserna på olja. Med nästan en fyrdubbling av bensinpriserna, så blev en bensinslukande bil nästan omöjlig att köra. Problemet med bensinslukande bilar är att de också avger mer avgaser. Lägre bensinpriser kan också ge incitament att inte byta från de äldre bilarna till nya bensinsnålare bilarna. Det ger en äldre vagnpark som inte alltid är optimerad efter de nya miljöreningsprinciperna. De ställer högre krav på deras avgassystem, som bör kontrolleras ofta och se till att det fungerar optimalt, så att inte miljön får ta en dubbel smäll.

Men förhoppningsvis leder högkonjunkturen till att folk ändå uppgraderar sina bilar till nya moderna energisnåla bilar, trots det lägre bensinpriset. Eller så väljer de för större bilar som i alla fall har senaste avgasreningstekniken. Avgaserna är relaterade till motorstorleken och då bensinpriserna är höga så undviker de flesta att köpa en bil med stor motor och hög bensinförbrukning. Men det lägre bensinpriset ger de flesta mer pengar att göra större investeringar, så det är vanligt att de flesta uppgraderar köksutrustning och annan hemutrustning i högkonjunktur, allt som undviks då det är lågkonjunktur. Men de flesta är gladare och lever hälsosammare under högkonjunkturer, så det är bara att tacka och ta emot denna nedgång i energipriser och hoppas att detta leder till en lång och blomstrande högkonjunktur. Och om detta leder till en ny bil, så är det bara att taka och vara glad.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Härliga spa-upplevelser i lyxiga Thailand
Weekendpaket i herrgårdsmiljö populärt
Temaresor och gruppresor till Gran Canaria.
Turist i Rimini
Stort tryck på billiga hotell i Berlin