Du är inte inloggad.

Artikel

Olika nivåer av SFI

Det sägs att svenskan är ett av världens svåraste språk att lära sig om du inte är född i landet. Det är ett rikt språk med många ord men även en grammatik som kanske inte uppfattas som logisk alla gånger. Tänk att komma till ett nytt land med många nya intryck, du känner ingen som kan lära dig det nya språket och många gånger är det ett helt nytt alfabet med nya bokstäver och ljud som uppfattas som omöjliga att uttala för de som inte har bott en längre tid i landet. SFI betyder svenska för invandrare och erbjuder utbildningar i olika nivåer för de som nyss ankommit till landet.

 

  1. Första nivån

Det är många som anländer till det nya landet utan att någonsin gått i skolan. Krig och fattigdom ställer till stora problem för hela befolkningen och utbildningen är en av de första sakerna som blir lidande i de drabbade områdena. Den första nivån av SFI är till för dem som aldrig gått i skola och är analfabeter. Vissa som inte kan det latinska alfabetet kan i vissa fall även gå i denna nivå.

 

  1. Andra nivån

De som varit lyckligt lottade att gå skola i deras hemländer under ett visst antal år och har grundskolan som utbildning går denna kurs i SFI.

 

  1. Tredje nivån

Många som kommer till Sverige flyr från politiskt förtryck och har en avslutad högskoleutbildning att luta sig tillbaka mot. Det enda som behövs är att lära sig det nya språket eftersom de redan har en gedigen utbildning från hemlandet. SFI fokuserar inte enbart på språket utan även på hur det svenska samhället fungerar, inte så lätt och självklart alla gånger.

 

För att ha rätt att gå en kurs i SFI måste du vara folkbokförd i kommunen.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Yrkeskompetensbevis
Körkortet i handen efter vår intensivutbildning
Förbättra dina kunskaper med hjälp av yrkesutbildning
Yrkeshögskola bereder väg till jobb
Att få hjälp med rekrytering