Du är inte inloggad.

Artikel

Om svensk miljörätt

Miljörätt är ett mycket brett begrepp som i princip berör allting som har med naturen och utomhusmiljön att göra. Det är ett rättsområde som finns till för att till exempel bevara den biologiska mångfalden som ständigt hotas av föroreningar och jakt, samt för att reglera vårt nyttjande av olika naturresurser. Den finns också till för att uppmuntra återvinning av olika resurser, för att förhindra att vi använder mer resurser än jorden klarar av att producera. Miljörätten ingår i Miljöbalken som är en del av svensk lag sedan 1999, möjligheter att utbilda sig inom miljörätt finns att läsa om här.

 

Naturvårdsverkets betydelse

En central myndighet i sammanhanget är Naturvårdsverket, som har till uppgift att samordna, organisera och verkställa olika aspekter av miljöarbetet. Denna myndighet ska också guida andra myndigheter i sitt miljöarbete och aktivt verka för att lagar och regler som ämnar bevara vår miljö efterföljs av dessa. Naturvårdsverket övervakar ständigt vår miljö och vår natur för att utvärdera vilka risker som för närvarande finns när det gäller biologisk mångfald och föroreningar. De har även ansvar för att se till att avfallshanteringen fungerar på ett rimligt och hållbart sätt, samt för att hantera frågor som rör jakt.

 

Vilka andra myndigheter berörs av miljörätten?

Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Skogsstyrelsen är tre exempel på myndigheter som i hög grad berörs av svensk miljörätt. Det finns dock många andra myndigheter som också berörs, bland annat polisen, som har till uppgift att upprätthålla lag och ordning även när det gäller miljöfrågor. För den som har specifika frågor om svensk miljörätt rekommenderas det att man hör av sig till Naturvårdsverket, som har en fullständig förteckning över vad som gäller och vilka lagar som tillämpas inom särskilda områden. Den svenska miljörätten påverkas mycket av EU:s lagstiftning på området, samt den allmänna internationella miljörätten.






Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Yrkesutbildning utomlands och jobba utomlands
Intensivkurs körkort
SEO Viktigt!
Karriärutveckling genom lärlingsutbildning
Plugga körkortsteori online