Du är inte inloggad.

Artikel

Stress och stresshantering

Individuell behandling är fortfarande den alltigenom dominerande behandlingsformen inom svensk sjukvård. Många patienter fördrar denna from, medan andra gärna detlar i gruppbehandling. I det föjande skall några vanliga inslag beskrivas vid individuell behandling av patienter med primär stressjukdom eller stressrelaterad sjukdom.

Stresshantering och sanering av stressorer


Det är angeläget att i varje fall av stress eller stressrelaterad sjukdom försöka kartlägga den enskilda patientens exposition för stressorer. Detta är viktigt för stresshantering. Svårigheten härvidlag är ofta att patienten inte själv är medveten om eller kan identifiera dem. Situationen kan liknas vid den som allergispecialisten upplever fast med den betydande skillnaden att relationen inte är lika omedelbar och tydlig hos den stressjuke. Detta ställer i sin tur stora krav på behandlaren, som ständigt har att följa kunskapsutvecklingen på detta område. Eftersom patienten själv inte alls alltid är medveten om vilka förhållanden som leder till stressreaktioner hos honom/henne är det därför ingen bra strategi satt bara fråga om förhållanden som ger upphov till en känsla av stress. Senare bör man lista förhållanden som man vet ger upphov till stress och låta patienten negera eller bejaka förekomsten av sådan stimuli. Samtalet måste präglas av att behandlaren aktivt deltar i samspelet med individen. Alla förhållanden som kan utgöra stressorer skall förtecknas tillsammans med patienten. När listan är färdig identifierar man förhållanden som går att göra något åt. Redan denna process leder automatiskt till nästa steg, patienten förhållningssätt. Vad går och vad går inte att förändra? I flera fall går det att identifiera förhållanden som spelar en betydelsefull roll som buller, arbetstider, sömnvanor osv. Behandlingsstrategin är självklart att dels identifierar dessa förhållanden men också pröva möjligheten att undvika eller välja bord dem. Även metoder so berörs under nästa avsnitt om gruppbehandling kan naturligtvis användas i den individuella kontakten men patienten.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Hur är tiden efter en bröstoperation
10 fakta om celluliter – och hur du blir av med dem för gott
Kan man bli gladare med zinktabletter?
lösningsfokuserad viktminskning
Om Cicablock och ärrvävnad