Du är inte inloggad.

Artikel

Vårdnad om barn

Det är inte alltid allt går som man har tänkt sig. Att skilja sig är ett exempel och det är för många både tufft och sorgsamt, speciellt om det finns barn inblandade. Det finns mycket som måste fixas och allt måste bli rätt för att det ska gå så enkelt som möjligt. Vad blir bäst för barnen, gemensam eller esam vårdnad? I vissa fall är det ena alternativet alltid bättre än det andra. Och det är helt beroende på familjesituationen och förhållanden mellan de olika parterna.

Som barn älskar man sina föräldrar lika mycket och det är svårt att ta någons parti. Det kan dessutom vara en nackdel för barnet om en av föräldrarna motsätter sig den andra förälderns initiativ. Om ingen av föräldrarna har viljan att sätta barnets bästa i första hand kan detta påverka vårdnaden om barnet. Att ha gemensam vårdnad om barnet eller barnen kan vara stridande om konflikten mellan föräldrarna är så svår att de inte kan samarbeta.

Att anlita advokat Linköping är alltid en bra idé vid vårdnadstvister. Vad som är bäst för varje enskilt barn bör bestämmas utifrån en bedömning som görs av de individuella förhållanden. Att man dömer till gemensam vårdnad mot en av föräldrarnas vilja är känsligt och bör användas med stor försiktighet.

Det man ser till vid familjerätten här ärenden är föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar, samarbetssvårigheter, bristande föräldraförmåga, våld eller hot, missbruk, barnets inställning och sexuella övergrepp.

I sådana fall där en förälder har utsatt barnet för våld eller andra typer av övergrepp är det som regel alltid bäst för barnet att den föräldern inte får någon del i vårdnaden.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Att köpa aktier på börsen
Nu kan du få mer från a-kassan – men är det tillräckligt?
Fungerar privatlån för köp av en husbil?
Sms-lån vs. vanliga privatlån
Hur påverkas bostadspriser av coronakrisen?