Du är inte inloggad.

Artikel

Världens barn försvarslösa

Aldrig förr har det funnits så många humanitära kriser spridda över världen samtidigt, UNHCR rapporterar att man aldrig tidigare haft så många fall att hantera parallellt. Under kriser, så väl naturkatastrofer som mänskligt skapade kriser, är det oftast barnen som lämnas värnlösa och bortglömda. I kriser skapade av vuxna människor blir barnen lidande utan talan, världens barn blir försvarslösa mot vuxna människors krig.

Människor som tvingas på flykt från sina hemländer lämnar sina hem på grund av dödshot, tortyr, svält, krig och ohållbara situationer, många av dessa människor söker sig till Sverige. Antalet människor som söker asyl i Malmö, Stockholm, Göteborg och övriga Sverige har ökat de senaste åren. Många flyktingar väljer dock att söka skydd i grannländer, vissa har inte möjlighet att ta sig längre än över gränsen.

Många barn

Konflikten i Syrien är nu inne på sitt tredje år och har tvingat mer än två miljoner människor på flykt från sina hem och nära. Av dessa två miljoner människor är hälften, alltså en miljon, barn. dessa två miljoner människor har sökt skydd och hjälp hos UNHCR i grannländerna kring Syrien. UNHCR rapporterar även att det varje dag är över sex tusen människor som passerar landsgränserna för att söka skydd undan kriget. Att som barn tvingas fly i skräck och av rädsla för sitt liv, förlora allt och många gånger tappa bort hela familjen sätter otroligt djupa spår. Många bli svårt traumatiserade och har otroligt svårt att repa sig från chocken, inget barn ska behöva vara med om detta.

Stöden till UNHCR och övriga hjälporganisationer måste öka, medhjälp av väldigt lite kan man göra väldigt mycket för världens barn. Alla har vi ett ansvar för våra medmänniskor världens barn, mer måste göras och nu.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Sverigekatalogen
Storstädning
4 saker du och dina anställda kan göra för att bättra på effektiviteten
Arbetsmiljö
JENSEN grundskola