Du är inte inloggad.

Artikel

Vad är en travers?

En travers är ett ord som ofta hörs när det talas om fabriker eller industrilokaler. För de som inte är insatta kan det vara svårt att veta vad det faktiskt är. En travers är en slags takmontering som underlättar förflyttning av produkter. Det går nästan att säga att det är som en räls i taket som följer en viss rutt. Hur rutten går bestämmer den som styr traversen.

Styrning av en travers

Det finns två sätt att styra en travers. Det vanligaste är att det sker via radiostyrning. En förare styra anordningen i taket via en slags fjärrkontroll som hålls i handen. Det är ofta en spak och till utseendet påminner det väldigt mycket om en bils växelspak. På handenheten finns förutom spaken även olika knappar. En brukar vara nödbroms, om det rörliga badet i taket måste stoppas snabbt för att förhindra en olycka eller för att inte förvärra en redan inträffad. Det andra alternativ till hur en travers styrs är via en fast enhet. Det rör sig då ofta om en förarhytt som är placerad högt upp för att få en överskådlig sikt. Från förarhytten styrs sedan bandet ungefär som den görs via radiostyrningen.

Rätt rustad

För att få styra en travers är det många som ger sin personal en utbildning. Det brukar vara samma utbildning som för kranförare. På kursen får man lära sig tekniska detaljer om hur en travers fungerar men kurserna har även ett stort fokus på säkerheten. Eftersom arbetet ofta är inom industrin så är det viktigt att de skyddsföreskrifter i form av utrustning och kläder efterföljs. Som extra försiktighetsåtgärder är det alltid bra att använda hörselkåpor eftersom det tenderar att låta ganska högt. För att överhuvudtaget få tillstånd att arbeta med en travers måste personen i fråga ha fyllt 18 år.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Trycka CD och tjäna pengar på sin musik
Allt om Ben Affleck
Vågar du parkera utan backkamera?
Ställ en fordonsfråga online
Snabbkopplingar för alla behov