Du är inte inloggad.

Artikel

Så kan en mekanism styras

Ett ställdon är en liten apparat som man använder för att styra ett mekaniskt system. Det kan till exempel handla om att stänga eller öppna ett flöde, eller kanske att förflytta ett föremål framåt eller bakåt. En signal styr ställdonet som omvandlar denna signal till en mekanisk rörelse. Linjära ställdon utför en linjeformad rörelse.

Litex AB skriver uttömmande om just linjära ställdon på sin hemsida, läs mer om det här

Olika sorters signaler

Linjära ställdon kan få flera olika sorters signaler för att utföra en mekanisk rörelse. Ofta är signalen som det linjära ställdonet får för att göra en mekanisk rörelse en elektrisk signal, men det kan också handla om pneumatiska eller hydrauliska signaler som det linjära ställdonet får.

Linjära ställdon får oftast sin styrsignal från ett reglersystem som beräknar vad som måste utföras med hjälp av information från olika sensorer. Det finns olika sorters styr- och reglersystem för linjära ställdon. Linjära ställdon kan ha ett enkelt styr- och reglersystem. Det betyder att det linjära ställdonet har ett styr- och reglersystem som är fast, mekaniskt eller elektriskt. Linjära ställdon kan också ha ett styr- och reglersystem som styrs av en mjukvara. Det kan då handla om att ställdonet styr en extern skrivare eller en hårt arbetande robot.

När används ställdon?

Om man har något som ska lyftas, tryckas eller dras använder man helt enkelt ett linjärt ställdon. Litex AB har bred kunskap om olika sorter av linjära ställdon som man kan läsa om och studera. Det finns många olika intressanta områden där ställdon med fördel kan användas. Exempel på sådana nyskapande områden är inom bygg- och ventilationssidan, där ställdon kan användas bland annat för att stänga och öppna brandluckor och takfönster. Ställdon finns inom många olika applikationer inom sängar, medicin, rehab, möbler, materialhantering och automation, ventilation, förpackning, papper, fordon och inom stålindustrin. Det finns också intressanta användningsområden för ställdon i handikappanpassade bilar och i nyskapande applikationer inom den industriella sektorn. Ett mycket starkt växande område för ställdon är användning inom energi- och miljösektorn.

Linjära ställdon är helt enkelt en oerhört viktig mekanism som ett styrsystem använder för att utföra en reaktion i en given miljö. Den komplexa signal som styr ställdonet kan mycket väl vara tillräcklig. Om signalen inte är tillräckligt stark kan det finnas en extern energikälla, till exempel i form av en elektrisk ström. Det går att finna mycket information om linjära ställdon hos Artikelkungen.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Laga rutan – billigare än byte av bilglas
Bra klätterservice
Allt om Megan Fox
PayRule AB
Facket hjälper dig i arbetet