Du är inte inloggad.

Artikel

En ballastplog sopar rälsen ren

Det är många små barn som drömmer om att jobba vid järnvägen när de blir stora. En av anledningarna är alla de stora maskinerna som syns längs med järnvägen. Ibland står de även stilla vid stationen och varje maskin är unik och har olika användningsområden. För dem som inte arbetar inom järnvägen går det enbart att försöka gissa sig till vad den kan ha för funktion. En ballastplog är en av alla de kraftfulla maskinerna som det går att få syn på.

Ballastplog

En ballastplog är en tågmaskin. Den går alltså på rälsen och används när en ny räls läggs eller när underhållsarbete pågår. Den kommer inte upp i snabba hastigheter eftersom det är ett arbetsredskap som tar hand om ballasten. Ballast kallas det material som rälsen vilar på. Det är alltså ytskiktet på banvallen som maskinen tar hand om. Ballast består vanligtvis av stora stenar som kallas makadam och används för sina fördelaktiga attribut. Det leder i väg vattnet vid regn utan att för den delen följa med i själv i flödet. Det låter som om en ballastplog borde vara utsmyckad med en plog men så är inte fallet. Det har ingenting alls att göra med de plogar vi vanligtvis är vana att se på lastbilarna som effektivt röjer undan snön under vinterhalvåret. Istället har ballastplogen sopar under sig, maskinen sopar alltså istället för att ploga. Det är stora fordon och det går även att lasta på dem, så de har ett kombinerat användningsområde. Läs om fler tågmaskiner här och hur de fungerar rent ekonomiskt samt hur vänliga de är mot miljön.

Funktion

Plogens huvudsakliga uppgift är att sopa ren rälsen från ballast. Det är en maskin son brukas i sista skedet under ett järnvägsbygge. Ligger det stora stenar på rälsen så kan det orsaka stopp i trafiken. En ballastplog silar även ballasten via ett slags silo som finns på flaket. Den förbrukade ballasten forslas bort medan den användbara åter sprids ut på vallen i ett jämnt lager. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

En lång säsong är nu över
JENSEN grundskola
En renare miljö
Att skapa ett järnvägsprojekt är enklare än någonsin
Viktigt att ta reda på vem som äger bilen