Du är inte inloggad.

Artikel

En renare miljö

Med dagens stora miljöfrågor, så är det stor efterfrågan på miljövänlig energi. Med de historiska oljekriserna så letade många på att hitta bättre och billigare lösningar. Kärnkraft, vatten- och vindkraftverk blev populära lösningar. Även försök att hitta lösningar för miljövänligare bilar. Elbilar lyckades initialt inte så bra, men introduktionen av hybridbilar, en kombination av batteri ihop med en förbränningsmotor har visat sig vara en optimal kombination. Även elbilarna har nu blivit så pass bra att de är ett alternativ. Dagens minskade priser på olja och bensin minkar incitamentet för folk att byta till andra lösningar. Det höga oljepriset var ett bra incitament att hitt billigare och miljövänligare lösningar och inte bara för att följa de lagstadgade miljömålen som har satts upp.

Bensinen har också blivit miljövänligare med lägre oktantal. För att vara säker på att du minimerar dina avgaser, så gäller det att se till att din bil har ett bra och tätt avgassystem. Jag tror inte det har skett så mycket utveckling inom detta område, vilket ofta tyder på att teknologin är optimerad om den används på rätt sätt. Ett dåligt avgassystem kan leda till att din motor inte blir av med förbränningsgaserna på ett optimalt sätt vilket kan leda till lägre prestanda för din motor samt en högre bränsleförbrukning. Hela poängen med avgassystemet eller ljuddämpare som det också kallas för ör just att dämpa ljudet som lämnar förbränningskammaren med så hög hastighet att det skapar ett högt ljudbuller. Avgassystemet dämpar ljudet och för bort de förbrända avgaserna bort från bilen, så att inte kolmonoxid går in i kupén.  Hög ljudnivå räknas som miljöfarligt trots att vi mest anser kemikalier som kan direkt eller indirekt skada vår miljö. Från bilarna så är det kolmonoxiden som är en växthusgas som kan ha negativ påverkan. Bilens katalysator har som uppgift att omvandla kolmonoxiden till koldioxid och vatten. Drivkraften för denna utveckling kom från Kalifornien där de ville motverka smog. Detta har gjort att från och med 1989 så blev det lag på katalytisk avgasrening i Sverige.  Så det har skett utveckling inom avgasreningsområdet, men de senaste åren har det skiftat mot nyare metoder jämfört med att förbättra nuvarande.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Nödvändigt spårunderhåll
Jobzone Sverige AB
V75 Resultat hjäler dig på V75
Borga Plåt AB
Free spins