Du är inte inloggad.

Artikel

5G mobilteknologi har inget samband med corona-influensan!

I dessa tider av stress, rädsla och förvirring dyker fantastiska konspirationsteorier upp från de mörkaste skrymslen. En av de många mer eller mindre groteska idéerna är att den nyaste generationen av mobil kommunikationsteknologi, den vi kallar 5G, skulle vara en orsak eller åtminstone ett bidrag till den influensa, COVID-19 som orskas av coronaviruset SARS-CoV-2. Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för att strålning från någon som helst mobilanläggning kan påverka vare sig virusspridning eller sjukdomstillstånd som hör ihop med corona-influensan.

De senaste veckorna har flera rykten varit i omlopp som vill knyta samman corona-viruset med 5G. Ryktena säger t.ex. att ”mobilstrålning” rent allmänt gynnar virusspridning. Andra har torgfört att 5G undertrycker vårt immunsystem, och att man därför skulle bli sjukare vid en eventuell infektion. Det har också framförts spekulationer om att 5G skulle orsaka nedbrytning av celler. Det i sin tur liknar de effekter ett virus kan orsaka och leder till influensaliknande symptom. Det finnas alltså inga effekter av corona-viruset egentligen, utan sjukdomen är orsakad av 5G!

Det finns överhuvudtaget inga vetenskapliga belägg som stöder dessa påståenden. 5G-relaterade emissioner orsakar vare sig cellnedbrytning eller influensasymptom. Hittills har det heller inte publicerats några vetenskapliga studier som stöder att 5G, eller för den delen den strålning som sänds ut från någon typ av mobilteknologi har effekter på immunsystemet.

5G är egentligen inte någon särskilt specifik teknik, utan en utveckling av de protokoll som används eller har använts för de tidigare mobiltelefongenerationerna. Vissa tidigare använda frekvenser görs nu tillgängliga för 5G-system, och med tiden kommer troligen ytterligare några ”nya” frekvenser att tas i bruk. De är inte väsensskilda från de som redan är i användning, även om många motståndare till 5G brukar försöka framhålla det. Vidare, specifika 5G-nät är i mycket liten utsträckning tagna i bruk, och det man betecknar ”roll out” har försenats i de flesta länder. Att just 5G skulle var (med)orsak till corona-influensan blir därmed ännu mer osannolikt när 5G i praktiken inte finns där människor drabbats av sjukdomen.

Under årtionden har forskare studerat om de elektromagnetiska fält som associeras till mobil kommunikationsteknologi orsakar hälsoeffekter. De effektnivåer som förekommer i verkligheten, i motsats till de mycket högre nivåer som kan användas vid experimentella studier orskar inte några effekter på vårt immunförsvar. De forskare (inklusive mig själv, https://www.mitt-i-europa.online/) som arbetar i området är eniga om detta, det råder konsensus.

Trots det finns det andra som utger sig för att vara experter (oklart på vad) som ihärdigt sprider felaktigheter, misstolkningar, och till och med rena dårskaper. Det tas upp av skamlösa individer som sprider budskapen vidare i olika medier. Vad avsikten med dessa aktiviteter egentligen är, är inte helt lätt att förstå. En god regel är dock att ”follow the money”. Vem tjänar på att skräck och hysteri sprids runt en teknologi eller ett fenomen helt utan grund? Klart är i alla fall att desinformation är ett kraftfullt redskap för den som vill förstöra något, och det finns alltid ”nyttiga idioter” som villigt låter sig utnyttjas för de mest sanslösa aktiviteter.

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

För- och nackdelar med tandblekning
Omega 3 kosttillskott
Hudvård Östermalm
Massage & akupressur bra för hälsan?
Hjärtstartare och HLR