Du är inte inloggad.

Artikel

Så kan du ta bort din tatuering

Det har blivit allt mer vanligt att man vill ta bort sin tatuering, även utbudet på klinker och metoder ökar kraftigt. Intresset för att ta bort sin tatuering beror i första hand på två orsaker.

En orsak till ökningen av att ta bort sin tatuering beror på att metoderna har utvecklats mycket på senare år. Förut slipade man ned huden kraftigt, alternativt så skar man ut tatueringen på plastikkirurgisk väg. Båda tillvägagångssätten var besvärliga och lämnade inte sällan ärrbildning.

En annan orsak är att det är lättare att skaffa en tatuering idag. Både ur en praktisk och social synvinkel. ”Med allt fler som låter tatuera sig blir det allt fler som ångrar sig”.

Modern tatueringsborttagning genomförs med hjälp av laser    

Laser är ett ljus vilket visat sig vara mycket användbart i den kosmetiska medicinen. Ljuset i lasern omvandlas till värme och med hjälp av att använda olika våglängder (färger) kan man kontrollera exakt var värmeutvecklingen sker.  Man kan med andra ord ta bort en tatuering utan att hudytan påverkas, där av ingen ärrbildning.

När man tar bort en tatuering med laser används värmeenergin till att bränna upp tatueringspigmenten under huden. När färgpigmenten slagits sönder städar kroppen själv upp genom att forsla bort dem från hyn och vidare ut den naturliga vägen.

Det krävs upprepade behandlingar

Att ta bort en tatuering är inte någon engångsbehandling. Hur många laserbehandlingar som behövs grundar sig på flera olika faktorer som färger, ålder, placering osv. Normalt sett behövs 5-10 laserbehandlingar för att få ett tillfredsställande slutresultat.

En professionell utrustning är nödvändigt

Den lasermaskin som används vid tatueringsborttagning kallas för Q-switchad YAG-laser. Tekniken är i sig dessvärre ingen garanti för goda behandlingsresultat. Det som avgör är hur bra den aktuella maskinen är kombinerat med behandlarens kompetens.

Innan man beslutar sig för var man ska ta bort sin tatuering, skall man av det skälet vara mycket noggrann och insatt.

En dyr historia

Att ta bort en tatuering är förhållandevis kostsamt. Det kostar ca tre gånger så mycket att ta bort en tatuering som att få den.

Det som avgör kostnaden för ta bort en tatuering är bland annat: storlek, antalet behandlingar och utrustningens kvalité. Man kan utgå ifrån att en tatuering på 10X10 centimeter är runt tjugotusen kronor.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Cbd olja effektiv lindring mot sömnproblem
Iphone som träningsredskap för löpare
Så behandlar du nedsjunken framfot med iläggssulor
Hjälpmedel vid foglossning
Massage - mer än bara strykningar och armbågar