Du är inte inloggad.

Artikel

Vad är ett PBX telefonsystem?

Företag har i många år lyckats att sänka sina kostnader genom att använda en företagsväxel. Med en telefonväxel, behöver företaget inte köra en linje från varje telefon i byggnaden till telefonbolagets centralkontor. Genom att byta till en PBX telefonväxel minskar antalet telefonlinjer som företaget annars måste betala för. De exakta besparingarna varierar från företag till företag, beroende på faktorer som exempelvis hur många telefonlinjer som behövs.

PBX står för Private Branch Exchange, vilket är ett privat telefonnät som används inom ett företag eller organisation. Användarna av PBX-systemet kan kommunicera inom företaget eller organisationen och med omvärlden, detta med hjälp av olika kommunikationskanaler som Voice over IP, ISDN eller analog. En PBX kan också ha fler telefoner än fysiska telefonlinjer (PTSN) vilket möjliggör gratis samtal mellan olika användare. Den har också funktioner såsom röstbrevlåda, koppling av samtal, samtalsinspelning och samtalsköer. På 1900-talet, byggde företagsväxlar helt och hållet på analog teknik, men nu har PBX system gått digitalt. Den typiska växeln innehåller flera telefonlinjer som hanterar samtal som kommer utifrån, men också flera interna linjer som hanterar samtalen inom själva företaget. En dator hanterar samtalen, kopplar dem från en linje till en annan. En digital PBX behöver inte en mänsklig operatör, även om vissa företag fortfarande använder dem.

Systemet finns som ”hosted” eller virtuella lösningar (ibland även kallad Centrix) och som betallösningar som används på din egen hårdvara. PBX telefonens system är oftast mycket mer flexibelt än andra system, eftersom de använder öppna standarder och gränssnitt. Dess system är baserat på en standard hårdvara, som är billigare och lättare kan bytas ut än slutna system.

En telefonväxel för företag kan idag också vara en IP-PBX. En sådan erbjuder många fördelar. Med ett IP-telefonsystem kommer alla dina interna samtal att dirigeras genom ert befintliga LAN (lokala datornätverk). Genom denna lösning krävs därför inte ett separat nät för telefoni. Även om den interna telefonin går via LAN, är det också möjligt att ansluta din IP-PBX via en router till PSTN. Naturligtvis är även möjligt med VoIP (Voice over IP, telefoni via Internet). 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Vad är en molntjänst?
Vad är IP-telefoni
Tjäna pengar genom internetförsäljning
Webbkompaniet
Framgångsrika marknadsundersökningar i Stockholm