Du är inte inloggad.

Artikel

Bra hjälp att få från fackförbund

Ibland hamnar man i situationer som kräver hjälp från en tredjepart, en extern medlare. Fackförbund erbjuder just denna typ av hjälp både i sakfrågor och när det gäller ekonomiska trygghetsfrågor.   

Hjälp vid arbetsplatskonflikter

Konflikter på arbetsplatser kan vara svårlösta och för ofta med sig mycket lidande.  Ibland går det att lösa konflikten bara genom vanliga samtal, men i vissa fall krävs det expertis och hjälp utifrån. Vid sådana tillfällen är facket en oumbärlig hjälp. Fackförbundet ser till att samtalet följer en given ordning och att alla får komma till tals. Samitidigt arbetar man effektivt för att försöka hitta en lösning på problemet. Om konflikten berör en arbetsgivare, fungerar den fackliga representanten både som medlare och som talesman för den anställdas rättigheter. Fackförbund kan även bistå med juridisk kompetens och annan fackmansexpertis.

Förhandlar fram kollektivavtal

En annan av fackets främsta uppgifter är att förhandla fram allmänna löner och avtal som gäller för alla inom en viss arbetsplats. Tillsammans med arbetsgivare och andra yttre instanser förhandlar man fram kollektivavtal som säkerställer arbetstagarens rättigheter och villkor. Fackförbundet kan även hjälpa enskilda arbetare vid individuella löneförhandlingar.

Trygghet vid arbetslöshet

Det kostar att förlora arbetet inte minst ekonomiskt. Många står dåligt förebredda då de blir arbetslösa och utan A-kassa skulle man inte klara sin ekonom på egen hand särskilt länge. För att vara berättigad till a-kassan behöver den anställde månadsvis betala in den aktuella månadskostnaden.

Arbetstagaren kan få ytterligare trygghet med inkomstförsäkring som antigen ingår i fackavgiften eller som kan tecknas utanför avtalet. En inkomstförsäkring gör att du kan behålla en stor del av din inkomst även om du blir av med arbetet. Dessa pengar kommer väl till pass när du behöver fixa nytt arbete som arbetslös.  Utan A-kassa och inkomstförsäkring står man många gånger utblottad utan ekonomsiktrygghet. Visserligen erbjuder samhället försörjningsstöd åt alla medborgare men att gå på socialbidrag är inte roligt.

Se över ditt fackliga medlemskap redan idag, imorgon kan det vara för sent!


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Att lära sig arabiska språket
Förbättra dina kunskaper med hjälp av yrkesutbildning
Konferensresor i Sverige
En mattebok på nätet
Säkrare arbete på hög höjd