Du är inte inloggad.

Artikel

Handledarutbildning körkort malmö

Om du tänker övningsköra privat måste du genomgå en handledarutbildning körkort malmö även kallad introduktionsutbildning eller handledarkurs.
 
Vad krävs av handledaren för att genomgå en handledarutbildning för körkort?
 
• Hon eller han ska ha fyllt 24 år för att få handledartillstånd. (Vid kursen kan hon eller han vara yngre.)
• Handledaren måste ha haft B-körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren
• Körkortet ska vara utfärdat inom EES
(EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein)
• De som haft körkortet återkallat kan bli nekade att få handledartillstånd. Se text nästa sida.
• Handledaren ska ha vana och skicklighet för det aktuella fordonet
• Handledaren ska ha gått en introduktionsutbildning tillsammans med sin elev.
 
Handledartillståndet gäller bara för 1 elev. Handledaren kan ha flera handledartillstånd, det vill säga flera elever. Handledaren måste gå på kurs med samtliga elever. Dock får handledaren inte gå på kurs med fler än 4 elever åt gången. Tillståndet ska vara med vid mängdträningen.
 
Eleven kan ha flera handledare.
Eleven måste gå på kurs med samtliga handledare.
 
Vad krävs av eleven?
Kraven på den elev som vill övningsköra:
Körkortstillstånd
– godkänd synundersökning.
– hälsodeklaration på heder och samvete
(max 2 månader)
 
Många trafikskolor gör syntester.
 
Övningskörning
– 16 år vid körning av personbil utan släp
– 17 år och 6 månader vid körning med lätt lastbil och tillkopplat lätt släpfordon
 
På www.korkortsportalen.se ska man ansöka om handledar- och körkortstillstånd.
 
Kursen är giltigt i 5 år.
Ett handledartillstånd gäller "på livstid", såvida inte handledaren blir av med sitt körkort.
 
Från den 1 februari 2012 gäller nya regler som innebär att du bara kan ha 15 godkännanden som handledare samtidigt. Du måste ha ett godkännande för varje elev och ett godkännande gäller i fem år. Du kan inte längre själv begära att ett godkännande ska upphävas. Däremot gäller fortfarande att ditt godkännande upphör att gälla om ditt körkort återkallas. Likaså gäller fortfarande att du kan begära att ett godkännande som handledare som har beslutats före den 1 februari 2012 ska upphävas.
 
När man är 16 år får man träna med en personbil och när man är 17 år och 6 månader får man även träna med lätt lastbil och lätt släp. Man får redan vid 16 år börja övningsköra på trafikskola i malmö. Bilen, eller släpet, ska ha en grön skylt med texten ÖVNINGSKÖR inte ÖVNINGSKÖRNING, den skylten ska bytas ut. Kör du utan skylt kan du få 1000 kr i böter. I övrigt är det inga speciella krav på en bil som används för privat övningskörning. Naturligtvis måste bilen uppfylla de krav som alltid gäller för bilar (trafiksäker, besiktigad, skattad och försäkrad).
 
Skaffa gärna en extra backspegel så att du kan ha uppsikt bakåt. Det är även bra att ha en så kallad elevspegel, i vilken du kan se elevens ansikte och därmed kan du kontrollera var hon har sin uppmärksamhet. Extraspeglar av den här typen är enkla att montera och finns att köpa hos Caroli trafikskola i Malmö, körskolan säljer även övningskörningsskyltar både med sugpropp och magnet.
 
Saknar bilen dubbelkommando eller någon form av nödbroms är parkeringsbromsen i praktiken din enda möjlighet att ingripa och bromsa när eleven kör. Tänk på att parkeringsbromsen inte är gjord för att bromsa bilen i höga hastigheter och bromssträckan blir mycket längre när du bromsar med parkeringsbromsen än när du bromsar med fotbromsen. Caroli trafikskola säljer nödbromsar, kontakta körskolan för mer information.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Individuellt anpassad telemarketing
Säkra lyft för din hälsas skull
Om man behöver en advokat i Helsingborg
Olika nivåer av SFI
Lämna inget till ödet