Du är inte inloggad.

Artikel

Hur gör man en marknadsundersökning, del 3

 

Hur mäter du din e-postmarknadsföring?
 
Nu har du skickat ut undersökningen och svaren börjar komma in. Det är viktigt att du får det antal svar som behövs för att kunna göra en representativ mätning. Är du inte nöjd med svarsfrekvensen kan du skicka ut en påminnelse till dem som ännu inte har svarat. Ofta brukar man då få in ytterligare cirka 30 procent av svaren. Så tycker du inte att ditt antal räcker för en undersökning så brukar påminnelser vara ett bra sätt att komplettera med.
 
När det har gått en period efter sista påminnelsen så är det läge att börja analysera svaren. Men om svaren fortfarande ramlar in efter deadline så bör man avvakta ytterligare en stund för att inte uppröra dem som är sena och som har lagt ned tid på att svara.
 
Även om du har påmint ett antal gånger så kan du aldrig vänta dig att få 100 procent svarsfrekvens. Oftast behöver du inte detta heller. Svarsfrekvensen kan skilja stort beroende på vilka du ställer frågorna till och hur du ställer dem.
 
Personlig kontakt ger större svarsfrekvens
 
Ju närmre relation du har till den du ställer frågan till, desto större är chansen att du får ett svar. Om frågan kommer oannonserat, eller genom ett popup-fönster så minskar däremot chanserna. En fråga som berör den svarande personligt eller om personen ser någon form av egen vinning i att svara, kommer att få större svarsfrekvens.
 
Var alltid så service-minded som möjligt för att öka svarsfrekvensen. Om frågan skickas till ett företag som är verksamt i hela Norden bör respondenten själv kunna välja vilket språk hon vill svara på. En annan sak man kan göra för att få fler svar är att locka med ex. trisslotter eller gåvor till välgörenhet. Tänk på att kolla upp vilka regler som gäller i det aktuella landet.
 
Man kan inte med hjälp av någon tumregel visa vad som är ett presentabelt urval av svarande då det skiljer beroende på ämne. Men om du tror att urvalet är fel fördelat så kan man ta hjälp utav en bortfallsanalys och där se i vilken grupp man har haft få svarande. Sen gör man en kompletteringsundersökning  i den grupp där man har haft en låg svarsfrekvens.
 
Koppla analysen till syftet – men var öppen för överraskningar
 
Som vi var inne på i första delen så måste analysdelen vara kopplad till hela syftet med en undersökning. Det beror på vad man vill att undersökningen skall ge för resultat om det krävs en omfattande statistisk beräkning eller om det räcker med den enklare frekvenspresentationen. Om svaren av undersökningen visar sig innehålla subjektiva och kvalitativa delar kan det även behövas att svaren tolkas var för sig. Ibland kan respondenterna behöva delas in i undergrupper, men tänk på att antalet respondenter inte får bli för få i varje grupp. Det bör aldrig vara färre än fem stycken är en regel man kan nyttja.
 
En undersökning kan vissa gånger visa saker man själv inte tänkt sig. Det är inte alltid som de mest intressanta slutsatserna motsvarar syftet med din undersökning. Du kanske upptäcker ett nytt och spännande beteende hos dina kunder som du kan dra nytta av i din marknadsföring. När du presenterar din undersökning kan det vara intressant för åhörarna att få reda på dessa nya fakta. Men var noga med att fokusera på undersökningens och lyft fram svaren som var undersökningens egentliga syfte. Ett bra sätt kan vara att ta upp de nya intressanta rönen mot slutet och lämna detta öppet för diskussion.
 
När ni pressenterar svaren bör man noga tänka sig för så man pressenterar svaren så att åhörarna förstår och enkelt kan tolka dem. Ingen tjänar på ett oändligt uppradande av siffror om de inte ger upphov till en intressant diskussion. Lockas inte heller av teknikens möjligheter att skapa intressant animationer eller tredimensionella grafer. Eller begrunda åtminstone på hur detta hjälper lyssnaren att förstå ditt resonemang bättre. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

ISO 3834 ger din svetsverksamhet en kvalitetssäkring
CNC-fräsning och CNC-svarvning
Snart dags för alla sorters tulpaner
Du har väl inte glömt kontrollera mönsterdjupet på dina sommardäck?
Företagsflytt från Lund