Du är inte inloggad.

Artikel

Industriklättring i många arbeten

Det finns många arbeten inom industrin som kräver åtkomst via rep eftersom man helt enkelt inte kan nå arbetsplatsen på något annat sätt. Det kan röra sig om reparations- och underhållsarbeten i trånga utrymmen, såsom i djupa brunnar under jord, alternativt i eller på höga industriskorstenar. För att kunna utföra denna typ av arbeten använder man sig av industriklättring. Ett annat namn för industriklättring som används internationellt är Rope Access, vilket betyder just ”åtkomst via rep”. 

Säkerhetsföreskrifterna är enormt höga när det gäller industriklättring och den som ska arbeta inom detta område måste har en ordentlig utbildning i ryggen för att veta vilka regler och lagar som gäller. Men också för att kunna hantera sin utrustning på ett tryggt och säkert sätt för att undvika olycksfall. Normalt sett använder sig industriklättraren av två olika rep, ett som fungerar som backup vid ett eventuellt fall och ett som utgör det primära arbetsrepet. Dessa två rep är alltid separerade och oberoende av varandra för att garantera klättrarens säkerhet i det fall ett av repen skulle gå av. 

För att kunna utföra sitt arbete på ett både effektivt och säkert sätt behöver klättraren, förutom säkra fallskyddslinor, även ha en speciellt utformad säkerhetssele. Dels behöver selen vara säker och stabil, dels behöver arbetaren kunna röra sig fritt och använda båda händerna, vilket ställer höga krav på selens flexibilitet. Eftersom arbetet dessutom utförs hängande måste selen vara tillverkad på ett sätt som minskar risken för att blodcirkulationen i benen hämmas. En sele som medger arbete i sittande ställning är därför oftast det bästa alternativet vid industriklättring, eftersom den typen av sele minskar belastningen på arbetarens ben och underkropp. Selen bör också ha en vaddering som gör att arbetaren kan sitta bekvämt utan risk för skav och andra obehag. 

Industriklättraren måste som sagt ha en god säkerhetsutbildning, men det räcker inte. Dessutom måste den som ska jobba med industriklättring ha utbildning för den typ av arbete han eller hon ska utföra när de väl har klättrat upp till sin arbetsplats. Normalt sett rör det sig om teknik- och elektrikerarbeten eller hantverksyrken, såsom snickeri, målning och plåtslagning. Industriklättring kan också med fördel användas vid snöskottning eller borttagning av istappar på hustaken under vintern, samt vid kronstabilisering och beskärning av träd. Åtkomst via rep är också en användbar metod vid inspektioner och besiktningar av vindkraftverk, broar eller andra svåråtkomliga platser eller byggnader. Dessutom involverar räddningsarbeten ofta inslag av industriklättring.

Besök RopeAccess.se om du söker mer information om industriklättring.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Limfog och massivt - vad och när?
Kontakta en brandkonsult för optimerat brandskydd
Nöjdare kunder och lägre kostnader med automatisk orderhantering
Viktigt att ta reda på vem som äger bilen
Du har väl inte glömt kontrollera mönsterdjupet på dina sommardäck?