Du är inte inloggad.

Artikel

Problem och lösningar vid underhåll och reparationer av fasader och infrastruktur på höga höjder.

 

Underhåll och reparation av fasader och infrastruktur på Höga Höjder.

Allt eftersom städerna växer blir även hus och arkitektur högre, gatorna trängre och det blir allt svårare att underhålla/arbeta med utsidorna av hus och övrig infrastruktur på höga höjder. Ofta innebär detta att det ej är lämpligt eller ens möjligt att använda sig av konventionella arbetsmetoder såsom liftar eller byggställningar.

Detta har i sin tur lett fram till ett arbetssätt som innefattar användning av rep och selar. Arbetsmetoden kommer i grund och botten från grottforskningen där trånga utrymmen kräver specialist kunskaper. Övriga användningsområden är tex oljeplattformer, vindkraftverk eller andra off-shore anläggningar på Höga Höjder där möjligheten att använda liftar och ställningar ej finns.

Fördelar för samhälle, kunder och boende

Fördelarna med att använda sig av den såkallade Rope Access metoden är många, inte bara för dig som kund utan även för samhället i stort.

Några av fördelarna vid arbeten på Höga Höjder:

  • Boende och trafik påverkas i mindre utsträckning eftersom inga byggställningar står i vägen.
  • Näringsidkare i anslutning till arbetsområdet kan i många fall fortsätta sin verksamhet utan några som helst störningar, restauranger kan tex ha uteserveringen öppen som vanligt.
  • Arbetet utförs snabbare och därmed även mer kostnadseffektivt eftersom vi tillbringar mindre tid med förberedande arbeten, såsom att bygga en ställning.
  • Arbetssättet är ytterst flexibelt eftersom vi kan förflytta oss från ett arbetsområde till ett annat på väldigt kort tid.
  • Vi får på ett enkelt sätt tillgång till områden som annars skulle kräva stora arbetsinsatser eller som inte är möjliga att nå, ett bra exempel på detta är innergårdar där man ej får in tex lift eller ställningar.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Bra städ i Malmö
Frukt ger friskare anställda
Fördelarna med postboxar
Att välja rivfirma
Hemlarm - Standardutrustning