Du är inte inloggad.

Artikel

RUT- och ROT-avdrag på svenska

Vad är ROT och RUT?

För att få en förståelse för vad ROT- och RUT-avdrag är måste man först veta vad det betyder. ROT är ett akronym för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad och en samlingsbenämning för renoveringsåtgärder. Renoveringsåtgärder i sin tur ses som alla de förbättringar man gör på en befintlig byggnad. Vad i folkmun kallas rot-avdrag är i själva verket en skattelättnad och ett stimulansprogram från regeringen riktad mot framför allt byggbranschen i Sverige. Exempel på underhåll och förbättring av befintlig fastighet kan vara allt från målning till lättare trädgårdsarbete. För att få skattereduktion på ett gårdsarbete måste man uppfylla ett antal kriterier som redovisas i slutet.

RUT i sin tur är ett akronym till Rengöring, Underhåll och Tvätt. Här ingår också barnpassning och läxhjälp som utförs nära eller i direkt anslutning till bostaden. Även städning av bostaden ingår, till och med rengöring av silver ingår så länge det sker i bostaden. Till många hundägares besvikelse ingår tyvärr inte hundpassning eller dogwalking I samma anda som med ROT är detta en skattelättnad som ska fungera som ett bidrag till branschen. För en privatperson är det alltså möjligt att få 50% skattereduktion av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per år.

Vid osäkerhet om vad som gäller vid rut hänvisar jag till skatteverket där de redovisar ett stort antal exempel på vad som är avdragsgill.

 

Varför då detta bidrag?

Bidraget kan helt enkelt ses som ett sätta att konkurrera med svartarbetet i dessa branscher. Hur stor effekt detta har gett är svårt att få en verklig bild av då ämnet är mycket politiskt laddat och till följd har olika siffror presenterats som i sin tur pekar åt var sitt håll. Det blir även mer komplext att uppskatta då det förväntas finnas ett stort mörkertal på grund av svartjobb. Mångaden svartjobb i sin tur skulle då jämföras med antalet nya legitima jobb. Men vill helt enkelt set hur många som gått över från att jobba svart till att skatta sina jobb.

För att inte göra detta till en politisk artikel lämnar jag ansvaret att presentera den makroekonomiska effekten av denna skattereduktion till de sakkunniga. Det som branscherna i sin tur ser är den ökade efterfrågan på dessa tjänster men också den ökade efterfrån på till exempel extrajobb, deltidsjobb och heltidsjobb. Om detta direkt beror på skattereduktionen lämnar jag osagt. En viss indirekt effekt från att ämnet diskuteras i media är också att beakta.


Ny marknad på grund av...

Det som hänt de senaste 3 åren är en ström av nya företag som intar marknaden bland annat Tendea.se. Dessa etablerar sig online och fungerar ofta som en förmedlare mellan någon som söker en hushållstjänst och någon som erbjuder den efterfrågade hushållstjänsten. Acceptansen för dessa företag gör att tröskeln för att erbjuda hushållstjänster reducerats markant. För tjänsteleverantörerna är detta något positivt då många hemsidor erbjuder sin tjänst helt gratis. Vidare har detta nya tillvägagångssätt gjort det möjligt för privatpersoner att ha sina egna företag men ändå, kostnadseffektivt nå ut till en stor mängd kunder. Somliga argumenterar för att detta mestadels beror på IT-utvecklingen andra hyllar de nya avdragen. En annan kan ju inte annat än att hålla med båda och vilja föreslå en mix av förändringar och framsteg som gjort denna bransch möjlig.

 

Vad krävs för att göra denna skattereduktion?

  • F-skatte sedel krävs från den som erbjuder en tjänst

  • Arbetskostnad på minst 1 000 kronor

  • Materialkostnader räknas inte

  • Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, upp till och med:

    1. 5 000 kronor för bostadsrättslägenhet

    2. 10 500 kronor för småhus

  • Slutbetalning måste göras innan innan ansökan om skattereduktion kan göras

  • Ansökan måste vara inlämnad senast det datum som angivits av myndigheterna

 


 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Stilfulla entremattor i Stockholm
Badrumsrenovering Älvsjö
Bryr sig tjuven om att det finns villalarm?
Vilka typer av tjänster gör en elektriker?
Går du i flytt-tankar?