Du är inte inloggad.

Artikel

Signalsystem efter järnvägen

För att tågtrafiken skall flyta på krävs det ett gemensamt språk som alla förstår. Idag pratar lokförare och andra inom järnvägen med hjälp av signaler. Det finns två olika signalsystem med säkerhet runt om på järnvägarna. Signalerna skickas via sensorer och datorer ger lokföraren uppgifter om exempelvis mötande tåg, men även om maxfarten är uppnådd. Det gamla systemet, som fortfarande idag är det vanligaste runt om i Sverige, heter ATC och betyder automatic train control. Detta system kan jämföras med piloternas autopilot och reducerar olyckor som orsakas till följd av den mänskliga faktorn. Innan ATC användes som signalsystem läste föraren helt manuellt av signalerna på lyktorna efter spåren. Missades ett, kunde en olycka bli följden. Det nya signalsystemet läste automatiskt av signalerna och kunde till exempel bromsa in om föraren körde tåget i för hög hastighet.

Det nya systemet som bland annat finns på Botniabanan heter ERTMS och står för European Rail Traffic Management System. Enligt direktiv från EU ska detta signalsystem införas av alla medlemsstater. Idag har alla länder ett eget system vilket kan göra internationella resor svåra. Genom ett enhetligt system minskar risken för onödiga incidenter orsakade av missförstånd. Det nya systemet innebär att radiosignaler kommer att användas istället för ljussignaler. De ljussignaler som används idag lyser i fyra stycken olika färger rött, gult, vitt och grönt. Färgerna kan kombineras för att bilda olika meddelande till tågen, till exempel hastighet eller stopp. Lamporna kan även blinka för att få en annan innebörd än vad enbart färgen avser. Detta är något som kan vara svårt för utrikeståg att omvandla till tydliga meddelanden och det är därför det gemensamma Europeiska signalsystemet tagit form. Innan 2030 ska hela Sveriges järnväg kommunicera på det nya sättet.

 

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Vår familjesemester på Teneriffa
Resa till Thailand
Arbeta effektivt och minska resurserna - boka en dagkonferens
Sverige har fyra årstider
Hitta resor till Berlin på nätet