Du är inte inloggad.

Artikel

Skakar magdansösen på brösten eller axlarna?

Det finns allt för ofta en föreställning bland noviser om att orientalisk dans och magdans är sexuellt utmanande. Jag hade själv samma inställning innan jag började gå klasser i orientalisk dans. Men ju mer jag lärt mig om dansen och fått praktisk erfarenhet från klasser och uppträdanden har jag omvärderat min inledande föreställning. Det är även en förändring som jag ser hos nybörjare som kanske sett en magdansshow på en turistort utomlands och senare bestämt sig för att prova på en nybörjarklass i denna "utmanande" dansstil.

Förändring gäller exempelvis rörelsen som vi magdansöser kallar "axelskak". Av många uppfattas rörelsen som att magdansösen skakar på brösten, men under magdanskursen får eleverna istället lära sig att skaket sitter i axlarna och inte i brösten. Jag tror att ju mer du lär dig om magdans så förändras också din tolkning av den, framförallt när du har egen praktisk erfarenhet av rörelsen och därför vet hur den känns och vad du önska förmedla med den.

Det betyder inte att det inte finns magdansöser som försöker förmedla sex under sina uppträdanden (de finns till och med de dansöser som gränsar till det vulgära). Men många magdansöser, jag själv inräknad, som försöker att undvika att kopplas samman med det sexuellt explicita. Tydligt är att det finns en ambivalens hos många magdansöser (och jag själv) gentemot magdansens koppling till sex. Å ena sidan vill du inte som magdansös att ditt uppträdande betraktas som något som görs för att behaga män, och än värre gör det mot betalning. Å andra sidan känner jag mig alltid väldigt attraktiv och feminin när jag uppträder med en magdansshow i full mundering.

Det finns en gräns mellan det sensuella och det sexuella som inte får överskridas för att inte betraktas som oseriös. Min erfarenhet är att denna gräns blir som tydligast i samtalet mellan erfarna magdansöser. De har ofta en mer tydlig bild av sin egna personliga gräns eftersom den oftast testats och omvärderats flera gånger, och kan därför ibland vara väldigt tydliga med när de anser att en dansös har överskridigt gränsen för det allt för sexuella. Dock ska man vara medveten om att denna gräns inte är statisk utan är under ständig omförhandling.

Det många företeelser man kan diskutera inom den orientaliska dansen och detta är ett ämne som jag tycker är intressant och antagligen kommer att komma tillbaka till i flera artiklar.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Sanering Stockholm
Själ till ensam sko enhet hjälper göra Prom drömmar
Hur skaffar man en blogg?
Gör det själv Projekt
Barninredning? Bli inspirerad i bloggsfären