Du är inte inloggad.

Artikel

Stora risker med höghöjdsarbete

Svensk lag stipulerar att det för den som utför höghöjdsarbete på en nivå över två meter måste finnas tillgång till någon form av fallskydd. Som jämförelse kan nämnas ett takhöjden i många villor och lägenheter är ungefär två meter och fyrtio centimeter. Detta krav kan antingen lösas genom kollektiva fallskydd, så som skyddsräcken (kollektivt för att det potentiellt omfattar flera arbetare samtidigt) eller personliga fallskydd så som skyddslinor (vilka bara är tänkta att ge skydd till en person i taget, och därmed är individuellt).

Personliga fallskydd har historiskt sett primärt används på svårtillängliga platser där det är svårt att uppföra säkerhetsrustning så som räcken, exempelvis på havet ute vid oljeriggar. Men faktum är att det blir allt vanligare med sådana lösningar även inåt i alla möjliga olika situationer, så som byggnadsarbeten, underhåll av byggnader, målning, och så vidare. Detta eftersom det kan vara kostnadseffektivt och kan erbjuda ett säkrare skydd än andra lösningar många gånger.

Fall vanligaste orsaken till olyckor och död på arbetsplatser

Fortfarande är det tyvärr på så vis att fall från höga höjder är den enskilt vanligaste formen av olycka så väl med dödlig som något lyckligare utgång inom byggbranschen. Detta bör få oss att stanna upp och noga överväga hur pass gott vårt skydd är egentligen och vad som kan göras för ytterligare minimera risken för fasansfulla olyckor med ödelagda liv som följd av ett kort moments förlorad kontoroll eller bara olyckliga omständigheter vid höghöjdsarbete. Den som försöka spara pengar in på skydd vid arbetet riskerar att ångra sig bitter både för sin en och andras skull. Därmed naturligtvis inte sagt att det alltid är de dyraste skydden som är de absolut allra bästa. Behovet av skydd varierar som bekant mellan olika typer av arbeten och förhållanden, och det är svårt att peka ut något som de generellt bästa. RopeAccess är ledande i Sverige på arbete på hög höjd och kan bistå när säkerhetsbehov behöver utvärderas.

Preventiva åtgärder inte tillräckligt – kroppsskydd behövs också

Oavsett hur väl man förbereder sig så kan olyckor alltid inträffa. Därför ar det även av absolut största vikt att de skydd man har på kroppen är av god kvalitet. Till de viktigaste hör, av ganska naturliga anledningar, de som skyddar huvud och fötter.

I paragraf fyra och sju av kapitel två i arbetsmiljölagen behandlar lagarna för fallskydd, och även Arbetsmiljöverket har en rad föreskrifter om detta. Det går även att utbilda sig om riskerna och åtgärderna för fallskydd vid höghöjdsarbete hos somliga företag, och detta gör inte många yrkesarbetande.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Sälj dina fakturor idag.
Advokat i Helsingborg
Hitta billigast möjliga inkomstförsäkring
Avanza eller Savr - Vilken är bäst?
Spara vs. investera pengar