Du är inte inloggad.

Artikel

Svensk hållbart byggande

Bostäder och kommersiella lokaler står för ungefär 30 procent av Sveriges slutanvändning av energi och för cirka 7 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Elektricitet står för nästan hälften av sektorns energianvändning, följt av fjärrvärme (30 procent) och biobränslen (10 procent). Målet är att energianvändningen i bostäder och på kommersiella premisser ska minska med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050 jämfört med 1995. Regeringens energi avtal innehåller vidare fast användningen av fossila bränslen för uppvärmning ska fasas ut fram till 2020.
 

Stöd för hållbara städer

År 2008 tillsatte regeringen en delegation för hållbar städer, förenat tillstånd, företagande och lokala myndigheter som en nationell plattform för hållbar stadsutveckling, avsikten är att distribuera investeringsprogram och stöd för att främja stadsutvecklingsprojekt som kommer att förbättra miljön, minska klimatpåverkan och lätta på svensk export av miljöteknik. Med spetsteknik och proaktiv planering, väl fungerande och attraktiva stadsmiljöer skapas hög livskvalitet som går hand i hand med en bättre miljö, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan. Flera projekt kan också visa hur de tekniska systemen är sammanlänkade. Stora synergieffekter uppnås genom att samordna hanteringen av energi, avfall, vatten och förorenat vatten.
 
Sveriges arkitekter, byggföretag, företag såsom Stegfabriken.se, energibolag, stadsplanerare, företag och politiker arbetar idag för att skapa hållbara hus och städer. Här är några exempel:
 

Energiförsörjning

 
Det finns många privata initiativ för att spara energi. Målet var att skapa ett sätt att leva där utsläppen av koldioxid skall reduceras till ett ton per person och år. Med ett miljöutformat timmerhus, en elbil och en hel rad experter till hjälp har man nästan lyckats nå målet, från 7,3 ton per person och år till 1,5 ton.
 

Vertikala växthus

 
Prisbelönta svenska företaget Plantagon arbetar med stadsodling och har specialiserat sig på vad som är känt som vertikal odling. Plantagons vertikala växthus
minimerar behovet av energi, vatten och bekämpningsmedel. Planer pågår för att bygga vertikala växthus i Linköping och Botkyrka, söder om Stockholm. Tanken är att byggnaderna kommer att bidra till en klimatsmart lösning på världens framtida krav för livsmedel.
 

Airport City Stockholm

 
2022 kommer en helt ny stad att ha vuxit upp kring Stockholm Arlanda Airport. Målet är att skapa ett miljöteknikcentrum för att sammanföra forskning, innovation och etablerade företag inom hållbarhet och miljöteknik. Miljöprofilen för denna nya stadsdel är baserad på omfattande klimatarbete som redan utförts på Arlanda. Sedan 2004 har utsläppen av växthusgaser från flygplatsen minskat med mer än hälften genom ett antal åtgärder, bland annat världens största akvifer eller vatten lagringsenheten att förse flygplatsen med värme och kyla.
 

Malmö

 
Malmö har redan skapat två världsledande exempel på hållbart byggande. Bo01 är ett konstruerat distrikt som förenar modern arkitektur med ekologisk hållbarhet, medan Ekostaden Augusten är en av de största investeringarna i Europa i den ekologiska omvandlingen av ett befintligt bostadsområde. Kommunen fortsätter att lansera nya miljö stadsdelar. Hyllie kommer att utvecklas till Öresundsregionens mest klimatsmarta distrikt. Deras energiförsörjning kommer att bestå av 100 procent förnybar eller återvunnen energi till 2020.
 

Hammarby Sjöstad, Stockholm

 
Hammarby Sjöstad är Stockholms största stadsbyggnadsprojekt. När den är klar 2017 kommer 26.000 personer att leva här i 11.500 lägenheter. Stadsdelen har planerats med hjälp av en kretslopps strategi och syftar till att visa upp ekologiska och miljövänligt byggande och boende.
 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Badrumsrenovering Malmö
Badrumsrenovering Bromma
Flytthjälp
Lekstugor i plast eller trä?
Därför är dockskåp så populära leksaker