Du är inte inloggad.

Artikel

Trädgård som hobby

Fler och fler blir intresserade av trädgårdsodling här i landet vilket har fått till följd att utbudet av frön och växter samt växthus, trädgårdsmöbler och andra trädgårdstillbehör ökat markant under senare år. I dag har faktiskt trädgårdstillbehören blivit plantskolornas största inkomstkälla.

Det sätt man bör planera och arrangera sin trädgård beror på att antal faktorer, såsom vilket växtval man föredrar och kan odla i sin klimatzon, vilka jord och ljusförhållande som råder i trädgården, hur mycket det får kosta och hur mycket tid man kan och vill lägga ner m.m.
Det är bra om man har någorlunda har klart för sig hur man tänkt bygga upp sin trädgård innan man sätter igång. Att plantera en trädgård är ett långsiktigt projekt så det gäller att göra det mesta rätt från början. I samband med att man planerar sin trädgård kan det därför underlätta om man utarbetar en ritning eller skiss över trädgården där man infogar de växter, stenpartier o.d. som man vill ha. Ett misstag som det är lätt som nybörjare att göra är att plantera träd och buskar för tätt. När de är små så ser det ut som om man planterat dem med tillräckligt avstånd men efter ett antal år så inser man sitt misstag när de börjar växa in i varandra och ger ett oskönt intryck. Det kanske slutar med att man får såga ner några av sina vackra träd eller buskar. Sånt är aldrig kul. Om man inte har möjlighet att lägga så mycket tid som man önskar på sina ägor så bör man anlägga en så lättskött trädgård som möjligt. Det kan man göra genom att plantera så mycket städsegröna buskar som möjligt, undvika allt för många perenner och välja att odla i sand m.m.

För att kunna välja ut de växter du har möjlighet att odla under de förutsättningar som råder i din trädgård så har du en stor nytta av internetsajten Trädgårdsväxter. Här hittar du beskrivningar, härdighetsangivelser och odlingsråd för över 700 olika arter av vanliga trädgårdsväxter. Här finner du även foton och teckningar på många av arterna. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Utan hjälp med barnpassning kan vardagen bli onödigt tung
Trädgårdsarbete - en givande hobby
Historiens bästa spelkonsoler
Att inspirera och muntra upp
Att vara säsongare i Alperna