Du är inte inloggad.

Artikel

Vad innebär en dränering?

Oavsett om du skall genomföra din dränering på egen hand eller med hjälp av entreprenad, är det bra att ha goda förkunskaper om vad en dränering egentligen innebär. Det är trots allt en investering det handlar om. Och går något fel kan det stå dig väldigt dyrt i framtiden. Vi kommer här att ge dig några grundläggande färdigheter som ger dig tillräckliga förkunskaper för att lättare kunna ta dig an ett dräneringsarbete eller för att kunna ge dina synpunkter på den upphandling du gör ditt entreprenadföretag.

Varför dränerar man?

En dränering är ett grundligt markarbete som måste utföras med största noggrannhet och beredskap. Huvudanledningen till att man dränerar är att man vill avleda vatten från en husbyggnad till en plats där vattnet inte kan utsätta fastigheten för fuktskador. Som du säkerligen känner till är fuktskador de allra allvarligaste och dyraste för ditt hus.

Runt ditt hus finns alltid vatten och blöt jord som har en påverkan på din husgrund i form av fukt som uppsamlas. Visserligen för stuprännor bort regnvatten från din husgrund, men detta är inte tillräckligt. För att du skall vara säker på att inte utsätta din husgrund för fuktskador måste den blöta jordgrunden ersättas med grus. På detta sätt kommer regnvattensamlingar försvinna snabbare än den jord som lerats ned. Det går vidare att skapa ännu bättre och säkrare lösningar för att leda bort vattnet. Genom införandet av rörledningar, stenkista och platonmatta förbättrar du möjligheterna att inte utsätta din husgrund för fuktskador. Det är just de sistnämnda metoderna som du kommer använda dig av vid en dränering. Det är upp till dig att välja – beroende på hur ditt hus är konstruerat och hur omgivningen runt huset ser ut – vilken dräneringsmetod du bör välja.

Vilka metoder används?  

Platonmatta

I ett fuktförebyggande syfte används en plastmatta när man husdränerar. En så kalla platonmatta läggs mot källarens vägg för att skapa ett mellanrum mellan väggen och den omkringliggande jorden som får fukten att torka.

Dräningsrör

För att föra bort vatten från din husgrund behövs dräneringsrör. De har ingen direkt fuktskyddande egenskap, men de är avgörande för de vattenmassor som gör att jorden blir lerig och fuktangriper din husgrund. För att samla upp vattnet krävs en dräneringsbrunn.

Isodränskiva

En så kallad isodränskiva består av plastkulor – polystyrenkulor – som är sammasatta genom ett lim. Tack vare skivans starka fuktskydd, värmeisolering och höga dräneringsförmåga är den mycket motståndskraftig mot all form av fukt.

Entreprenad företag för husgrunden

Som tidigare nämnt är en dränering ett markarbete. Om du bygger en helt nytt hus kommer du att skapa grundförutsättningarna när du lägger och urschaktar husgrunden. I ett sådant fall är det vanligast att du använder dig av en entrprenadfirma. Om du befinner dig i Malmö eller Skåne, kan du ta dig en titt på vad Nordbecks Entreprenad erbjuder.

Eftersom du nu har större kännedom om dräneringsarbeten kan du vara specifikare i dina frågor till det entreprenadföretag du ber om offert hos. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Tänk rätt när du ska installera ett tak!
Badrumsrenovering Eskilstuna
Malmö – Sveriges ansikte mot kontinenten
Kontorsstol i hemmet
Vi kan fönster i Halmstad