Du är inte inloggad.

Artikel

Hur fungerar bilens skivbromsar?

Att lära sig hur bilens skivbromsar fungerar kan göra det lättare att se tecken på fel och sköta om dessa viktiga bildelar.

 

Skivbromsarna kan vara de viktigaste delarna av hela bromssystemet, eftersom de är de bromsdelar som är fysiskt förbundna med hjulen och kan få fordonet att sakta in och stanna. De flesta bilar som produceras idag har bromsskivor på, åtminstone, de främre hjulen.

Skivbromsar består av bromsok, skivbelägg och en bromsskiva som kan slitas med tiden och kräver återkommande kontroller för att bestämma huruvida de behöver ersättas eller inte. Bromsmekanismen på bilar liknar den, något mer simpla versionen, som exempelvis finns på cyklar och andra mindre fordon.

Bromsning är en process som blivit förbättrad i många olika steg under utvecklingen av bilteknik, både genom säkerheten för personer men också för att garantera minimal skada på själva fordonet, Exempelvis, friktionen som genereras mellan skivbromsarna och bromsskivan fungerar för att omvandla (kinetiska) rörelseenergin till värmeenergi, hos motorfordonet, som sedan kan ventileras bort.

Bromsbelägg är tillverkade av stål och ett material som producerar friktion. Moderna bromsbelägg innehåller också skrikdämpningsplattor, de bidrar till att säkerställa att de stannar på plats och är mindre benägna att halka. Denna hårdvara eliminerar också ljudet av bromsarna under normal körning.

När du trycker ner bromspedalen skapas ett hydrauliskt tryck som tvingar okkolvarna utåt och förbinder bromsbeläggen mot skivan vilket gör att dess rotation bromsas och så också bilens rörelse. Det är viktigt att kontrollera dina bromsskivor  och tillhörande komponenter varje gång du lämnar in bilen på service. Att lära sig tecken på evetuella problem med bromsarna under körning är också bra.

Du kan minska slitaget genom att hålla de skjutbara mekanismerna av skivbromsarna välsmorda. Du bör också kontrollera temperaturen under vintern. Om det fryser kan det orsaka att bromsbeläggen slits ut i förtid och kan orsaka överskottsvärme vid inbromsning. Har din bil skivbromsar på samtliga hjul bör du kontrollera dina okstift och kablar till handbromsen minst var sjätte månad.

Jenlun21 skriver för en digital marknadsföringsbyrå. Denna artikel är ett uppdrag av en kund till nämnda företag. Denna artikel har inte för avsikt att främja men bör betraktas som professionellt innehåll.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Skillanden mellan olika luftfilter till bilen
Digitala butiksskyltar – bekvämare marknadsföring på dina villkor
Allt om Scarlett Johansson
Betong en gjuten hobby
We Fix Trädvård