Du är inte inloggad.

Artikel

Nödvändigt spårunderhåll

Idag är det inte bara de statliga järnvägarna som finns i Sverige. Inte minst finns det också flera mil av industrispår, det vill säga privat järnväg som oftast ägs av en industri eller kommunen, till skillnad från staten som äger de andra delarna av järnvägen. Men vare sig järnvägen är privat eller inte så krävs det alltid ett gediget spårunderhåll, för att transporterna ska kunna bli så säkra som möjligt. Här kommer några exempel på vad spårunderhåll kan innebära.

  1. Tillföra makadam

Med ett makadamtåg tillför man makadam där det regnat bort eller på annat sätt har försvunnit från rälsen. Inte minst är det vanligt att detta sker under våren, när snön har försvunnit, och med den en del av stenarna, makadamen, som utgör grunden som rälsen ligger på.

  1. Slipers

Man måste också se till att de slipers, de rektangulära plattorna som ligger på spåret, inte är skadade eller har försvunnit på något sätt. Det kan man justera med ett sliperståg.

  1. Spårriktning

Men det är minst lika viktigt att rikta spåret, att se till så att det ligger helt rätt så att det inte kan utgöra en fara i det att ojämnheter förekommer. Med ett spårriktningståg är det möjligt att se till att så blir fallet. För att allt ska bli exakt använder man sig av laser som hela tiden justerar så att spårgeometrin blir exakt.

  1. Allmänna mätningar

Med ett mättåg kan man sedan istället utföra allmänna mätningar av spårgeometrin för att identifiera andra faror med spåret. Eftersom en räls ständigt används så är risken stor att den kan komma att förskjutas och förändras, och det är därför viktigt att kontinuerligt se till så att dessa förändringar inte utgör någon fara för de färdandes i vagnarna.

Det var en allmän översikt av vad som kan ingå i spårunderhåll vilket man kan förstå i detalj om hur det fungerar på www.infranord.se.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Låt företaget växa in på nya marknader?—?expandera via språket
En härlig morgon i Italien
Tacka av chefen med ballonger med tryck
Teknologisk Institut
CNC-fräsning och CNC-svarvning