Du är inte inloggad.

Artikel

Se över ditt tak - fem säkra tips

Hur säkert och välmående är ditt tak egentligen? Här följer fem viktiga tips för att komma till bukt med sårbarheter i ditt tak. Tar du till dig detta kommer dina takkostnader inte bli alltför dyra – vänta därför inte för länge med att gå till verket.

Tänk alltid på säkerhet först – ha tålamod

Att tjafsa med att försöka hitta en taklägga när olyckan väl är framme kan vara ett ödesdigert misstag. I synnerhet om du tar dig upp på taket när det kallt och halt. Även om du hittar läckan så kan du oftast i bästa fall endast få till en temporär lösning. Vill du göra det på rätt sätt krävs både tålamod och tid. Antingen skaffar du professionell hjälp, vi finns här för mer informationeller också väntar du tills förutsättningarna är bättre innan du ger dig ut på ”höga höjder”. Se till att din säkerhet är maximal samtidigt som du känner dig bekväm på taket. Gummisula är det som gäller för det bästa fotfästet och se till att ha med dig ytterligare en person som har översikt.

Hitta läckan med vattenslang och håll takrännor rena

Det säkraste sättet att lokalisera en takläcka är att spreja vatten längs läckans område. Detta förutsätter förstås att vattnet inte snabbt fryser till is, varför vintertider inte är att rekommendera.

Ett av de vanligaste områdena för vattenläckor tilltäppta takrännor. Skälen till detta är förstås att takrännorna inte blivit rengjorda tillräckligt varför vatten ansamlats och hopats för mycket under regn perioder. Gör regelbundna kontroller av dina rännor och se till att de hålls rena för fri genomströmning.

Undvik torr ruttnad

Torr förruttnelse har egentligen inget att göra med vattenskador, utan dålig ventilation. Om en takskada ligger i mitten av taket, finns det en chans att till exempel plywoodmaterialet är på väg att försämras. Taket kommer svikta och ge efter, vilket kan bidra till att takplattor blir sköra och går sönder varefter läckan blir ännu större. Lösningen är att installera en solid takventilation och förutsättningen för detta är att man borrar hål genom taksprånget så att frisk luft kan strömma igenom underifrån för att trycka ut varmluft som kommer ovanifrån.

Förebygg att is bildas

Under vintertider är det lätt att is bildas längs takbyggnaden, takplattorna och takrännorna. Isen byggs stadigt upp när den nåra väggranden där  huset värms och skapar droppar invändes. Bra ventilation; regn- och isskydd samt ett droppskydd kan förebygga detta problem.

Inspektera materialet

Ibland är takplattor dåliga i grunden och kommer att spricka en tid efter att de satts fast. En dålig montering av takplattor kan också spela en stor roll när det gäller takläckor. Spikarna kan ha fästs för lågt, varför plattan börjar att svikta uppåt. Se till att både dina takplattor och dess montering är intakta.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Kjøp en varmepumpe til den beste prisen
Byta fönster i Stockholm?
De viktigaste husgeråden
Höj företagets säkerhet med en dokumentförstörare
E-handel - 2014 års boom?