Du är inte inloggad.

Artikel

Skorstensrenovering

I många av husen i Sverige så finns det en befintlig skorsten. Många av dessa har några år på nacken och kan vara i behov av att repareras. Ofta kan det röra sig om att skorstenskanalen inte är tät och läcker. Om så är fallet kan man åtgärda detta med en sk skorstensrenovering. Detta innebär helt enkelt att man tätar skorstenen. Detta görs vanligtvis på två sätt.

Skorstensrenovering med insatsrör

Denna metod fungerar som så att man installerar ett böjligt metallrör inne i skorstenskanalen. På så sätt får man en ny tät skorstenskanal. I detalj så för man ner det böjliga röret och fäster det i en bottenkona strax ovanför där röret från kaminen kommer in. Sedan islolerar man mellan själva röret och skorstenskanalen med vermikulit. Detta för att förhindra att kondens bildas då rökgaserna kyls av på väg upp henom skorstnen. Kondens i skorstenen kan leda till att den vittrar sönder

Skrostensrenovering med glidgjutning

Denna metod går ut på att man applicerar en keramisk massa på skorstenskanalens väggar. Genom att göra detta så blir skorstenspipan tät igen. I detalj så går det till som så att man genom en dragare för ut den keramiska massan. Man behöver göra detta att par gånger för att skorstenskanalen ska bli tät.

När skorstenensrenoveringen är utförd behöver en sotaren, eller annan som är behörig att utfärda besikningar, göra en kontroll av tätenheten i skorsten. Om skorstenen är tät så är det bara sätta igång och elda i kaminen.

Några saker att tänka på när man utför en renovering av skorstenen är att alltid anlita en kunnig yrkesman. Skorstenshantverkarna är en sammanslutning av hantverkare som sysslar med skorstenar. Dessa finns runt om i hela lanet.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Så väljer du rätt markis
RUT- och ROT-avdrag på svenska
Fönsterputs Abonnemang
Praktiska skolskåp
Zave Värmepumpshopen