Du är inte inloggad.

Artikel

Att genomgå en skilsmässa

 

Att genomgå en skilsmässa är en för de flesta människor en omvälvande upplevelse som ofta förändrar tillvaron i grunden. Förutom att det sociala livet påverkas innebär det ofta även t ex att privatekonomin förändras eller att man tvingas byta bostad.
 
Inför en skilsmässa är det alltid ett gott råd att kontakta en advokat som är specialiserad på familjerätt och skilsmässor för att få en grundläggande redogörelse för vad en skilsmässa kommer att innebära. Framförallt gäller detta om man har barn och det finns risk för en vårdnadstvist. Även om inte det är möjligt att via en advokat kunna "styra" en skilsmässa precis som man vill att den ska genomföras är det i vart fall möjligt att planera vissa delar av skilsmässan och samtidigt förbereda sig på de olika moment som följer med  skilsmässan. 
 
Rent juridiskt är själva skilsmässan i sig inte något särskilt komplicerat även om det självfallet krävs att man gjort själva ansökan om skilsmässa på ett korrekt sätt. En skilsmässa tar inte heller särskilt lång tid när väl skilsmässohandlingarna är undertecknade och inskickade till tingsrätten. 
 
Utgångspunkten är att domstolen beviljar en korrekt utformad ansökan om äktenskapsskillnad per omgående. Det finns dock ett antal undantag från denna huvudregel. Dessa undantag gäller t ex om makarna gemensamt begär betänketid, om en make motsätter sig skilsmässa  eller om någon av makarna stadigvarande bor med barn som är under 16 år och som är under den makens vårdnad. Föreligger någon av dessa förutsättningar måste skilsmässan föregås av betänketid. Betänketiden är sex månader från det att ansökan kom in till domstolen eller när ansökan om skilsmässa delgavs den andra maken.
 
Efter det att sex månader förflutit måste någon av makarna, eller båda makarna, hos domstolen ansöka om fullföljd av skilsmässan. Denna ansökan om fullföljd av skilsmässa måste dessutom ha kommit in till tingsrätten senast inom ett år från det att den ursprungliga ansökan om skilsmässa lämnades in. Sker inte fullföljd inte inom denna tid kommer domstolen att avskriva ärendet och makarna är gifta som tidigare. Vill makarna därefter återigen skilja sig måste de göra om allt från början igen, d v s lämna in en ny ansökan om äktenskapsskillnad, avvakta betänketiden för att därefter lämna in en fullföljd.
 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Sexleksaker är forfarande Tabu
Ett ovanligt däckmärke som snart etablerar sig i Sverige.
Bra erfarenhet
Stålhallar – byggnader som går att anpassa
Jennifer Aniston – Inte bara skådespelerska