Du är inte inloggad.

Artikel

En introduktion till Svenska För Invandrare -SFI

Att komma till ett nytt land utan någon förkunskap om varken språk eller seder är tufft. Därför erbjuder den svenska regeringen en kurs för invandrare. Kursen är gratis och kallas Svenska För Invandrare - SFI.

Utbildningen har tre olika studievägar baserade på vad du har för för utbildning från ditt hemland:

Studieväg 1, Kurs A och B

•  Kort eller ingen utbildning (0-5 år)

•  Icke läs- och skrivkunnig och/eller inte kan det latinska alfabetet

Studieväg 2, Kurs B och C

•  Grundskoleutbildning (6-9 år)

Studieväg 3, Kurs C och D

•  Motsvarande gymnasieutbildning eller högre (10 år eller mer)

Utbildningen bedrivs året runt och nya kurser startar ständigt. För att ansöka tar du kontakt med din hemkommun. De kan också berätta när nästa kurs startar.

SFI är mer en bara en språkkurs. Du kommer att lära dig hur det fungerar här i Sverige. Du kan också enkelt kombinera kursen med andra utbildningar. Det finns Yrkessvenska, Svenska för språksvaga, Samhällsorientering och Starta eget.

Svenska är ett komplicerat språk och att förstå logiken bakom all grammatik är inte alltid det lättaste. Det underlättar då att ha tillgång till bra lärare och lättåtkomligt material. Du får också bestämma själv hur du vill studera. Självklart finns det lektioner att gå på. Men du kan också studera på distans om det passar dig bättre. Du kan själv välja vad du behöver träna på med handledare runt omkring som kan hjälpa dig på de så kallade stationerna. Det finns också språkcafé där du kan öva på att samtala lite mer vardagligt.

Materialet som används är bland annat en digital plattform, Novo. Novo kan du komma åt  från alla datorer som har internet. Här hittar du kursplaner, undervisningsmaterial och forum för grupparbeten. Det finns även massor med övningar för alla olika moment.

Kursen är individanpassad. Det förs hela tiden en öppen dialog mellan lärare och elev så att man ska kunna få ut maximalt av utbildningen. En del vill läsa med högt tempo och är klara redan efter fyra veckor. Vissa kanske jobbar samtidigt eller av någon annan anledning vill läsa långsammare. Du bestämmer själv om du vill studera på kvällstid eller dagtid, heltid eller deltid.

Efter din SFI-utbildning kommer du att kunna söka jobb i Sverige. Du kan också välja på att fortsätta studera svenska som andraspråk (SAS) för att senare gå vidare till att läsa gymnasiekurser eller yrkesutbildningar. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Stockholms spännande vuxenutbildningar
SEO Viktigt!
Ge dig själv en utbildning med hjälp av distansstudier
Yh utbildningar i Stockholm och övriga landet
Gymnasieutbildning - en stabil grund för framtida karriär