Du är inte inloggad.

Artikel

Förbättra dina kunskaper med hjälp av yrkesutbildning

Med dagens växande krav på fackkunniga och yrkesutbildade personer märks ett ökat behov av yrkesinriktad utbildning.  Det finns ett stort antal olika utbildningar att välja mellan och för den som vill ha mer detaljrik information rekommenderas exempelvis internet. Här kan man finna källor till flera utbildningar samt djupare analyser om olika arbetsrelaterade program och dess möjliga karriärvägar. Du finner också information om var dessa skolor är belägna. Det finns självklart många yrkesutbildningar i Stockholm, men även på många andra ställen i landet.

Yrkesutbildningar är inte bara till för nybörjare som många tror, utan även för personer som redan har någon form av examen och vill utveckla sig inom sitt yrke. Yrkesutbildningar finns inom alla möjliga yrkeskategorier - kockar, undersköterskor, mekaniker, tekniska ingenjörer och så vidare. Ofta vill man i dessa fall fördjupa sina tekniska kunskaper och/eller lära sig de senaste nyheterna inom branschen.

En annan kategori är personer som har en hög teoretisk kunskap men som i arbetslivet har svårt att överföra sin akademiska kunskap till praktiken. I dessa fall kan en kompletterade yrkesinriktad utbildning där personer får lära sig den senaste tekniken, vad som idag krävs i just det specifika yrket etc överbrygga gapet mellan teoretisk kunskap och praktik. Detta är såklart positivt för båda parter då det underlättar för både företaget och den arbetssökande att skapa rätt roll i verksamheten, en roll där den arbetssökandes kompetens utnyttjas fullt ut och företaget når lönsamhet.

Pedagogerna på de yrkesinriktade skolorna är specialiserade på att både kunna lära ut generell och specifik kunskap genom att använda sig av olika strategier och taktiker. Utbildningarna har alltmer börjat fokusera på att förbereda studenten för arbetslivet och arbetsplatsen. Detta skiljer sig från den traditionella skolan, där man ofta läser sig till teoretisk kunskap via främst böcker. Eleverna på yrkesutbildningar får, förutom att ta del av den teoretiska undervisningen även lära sig hur man interagerar med andra och blir mer produktiv på arbetet. De får också undervisning om bland annat vikten av en god arbetsmiljö och praktiskt, yrkesspecifik träning.

Det blir numer allt vanligare att företagen tar hjälp av skolornas teknikkunniga pedagoger i jakten på nästa medarbetare. Anledningen till detta är att studenterna inte riktigt kan bedömas på samma vis då undervisningsmetoderna skiljer sig från andra sorters utbildningar. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Yrkeshögskola bereder väg till jobb
Marknadsundersökningskonsult Stockholm
Information till den som är ny i Sverige
Fördelar med att vara en sjuksköterska
Distansutbildning vs campusutbildning