Du är inte inloggad.

Artikel

Importera från Kina med låg budget

 

Efter att ha jobbat med Kina import i mer än fyra år kan jag bestämt säga att budget kan vara avgörande för lyckad Kina import. Vad som är en adekvat budget är givetvis olika från produkt till produkt – och även leverantör. Även om detta inte är en exakt vetenskap skall man ha i åtanke att en större budget öppnar upp för tillverkning hos större och mer seriösa kinesiska leverantörer – samtidigt slipper man ofta scenarion där leverantören i Kina lägger ut arbetet på en undermålig underleverantör – men det finns dock några sätt att som småföretagare med liten budget importera framgångsrikt från Kina.

Allvarliga problem som kan uppstå om man planerar att importera från Kina utan adekvat budget:

a.) En till synes seriös leverantör ”outsourcar” projektet till en billigare underleverantör och tjänar pengar på mellanskillnaden. Detta kan för en oerfaren importör tyckas vara oviktigt – men en hel värld av problem öppnar vid dessa omständigheter. Till att börja med är underleverantören billig av en anledning – det kan röra sig om olagligt exploatering av minderårig arbetskraft, inköp av material som är av låg kvalitet eller material som innehåller olagliga halter av tungmetaller och kemikalier – vilket resulterar i en total förlust för importören om det upptäckts i efterhand.

b.) Ni blir inte prioriterade av er grossist i Kina eller fabrik i Kina pga för låg kvantitet. Det är inte sällsynt att leverantörer plötsligt ökar kvantitetskrav eller nekar tillverkning av provexemplar långt efter att man inlett processen – något som kan vara katastrofalt om man investerat mycket pengar och tid i en och samma leverantör för att tillverka en produkt man senare planerar att importera från Kina. Det kan även handla om att leverantören byter ut material på egen hand, ändrar produktspecifikationer, tillverkar en undermålig produkt eller rent av försenar leverans av produkten som skall importeras från Kina.

c.) Vissa kostnader såsom hamnavgifter, kostnader för kvalitetskontroll och provexemplar är ofta anpassade efter import från Kina och andra länder av större kvantiteter – således kan det hända att man med en budget på 50 000 SEK tvingas avsätta 15-25% enbart för frakt & logistikavgifter, administration, kvalitetskontroll och utveckling av prototyper/provexemplar medan exempelvis motsvarande för en importör som har en budget på 500 000 SEK är 5-10% av det totala ordervärdet.

Förslag på hur man kan anpassa sin Kina import efter en låg budget

a.) Undvik vissa produktkategorier som har höga kvantitetskrav eller har hög vikt och volym i förhållande till pris per enhet. Exempelvis tillverkare av kläder och textilprodukter har ofta stora kvantitetskrav då detta är vad materialleverantörer ställer på fabriker i Kina – då tyger oftast måste färgas upp eller vävas specifikt baserat på kundens önskemål blir det svårt att leverera mindre kvantiteter.

b.) Håll er till ett fåtal material och färger – således kan er kinesiska leverantör fokusera större inköp från ett mindre antal materialleverantörer – för det är just i detta ledet som kvantitetskrav gentemot kund bestäms – kvantitetskrav från leverantörens underleverantörer återspeglas direkt på Kina importören med andra ord.

c.) Anpassa dimensioner på produktemballage efter containervolymer för att få ner fraktkostnader.

d.) Välj produkter mer låga tullavgifter – det kan skilja sig kraftigt mellan olika produkter. Vissa pappersvaror är tullfria medan textilprodukter har avgifter på omkring 12% av varuvärdet + fraktkostnad.  


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Snabbkopplingar fyller en viktig funktion på många områden
Bodelning i Malmö
Få ordning på röran och investera i bra interiörställningar för budbil
Vad är vinterdäck för något?
5 viktiga skäl till varför ditt företag behöver professionella tjänster för logistikhantering