Du är inte inloggad.

Artikel

Koffeins påverkan på träning

Koffeins påverkan på uthållighetsträning är ett väldigt omtalat ämne bland idrottare i träningsvärlden och det finns studier som bevisar dess effektivitet och den prestationshöjande effekten har visat sig bero på flera olika faktorer som påverkan på det centrala nervsystemet och excitation-kontraktionens koppling av muskulatur.

Studier som gjorts på råttor som fått en koffeininjektion har visat sig ge starka belägg för att det ger prestationshöjande effekter dock beror detta antagligen inte på koffeinets förmåga att hålla en vaken utan beror snarare på att smärttröskeln och ansträngningströskeln höjs vilket är positivt i träningssammanhang.

Det finns också ännu fler studier som visar koffeinets prestationshöjande egenskaper som exempelvis en studie på patienter med allvarliga ryggmärgsskador som efter intag av koffein upplevde förbättrad kontraktionskraft under cykling även fast de inte hade någon perifer smärtingång och inget svar på det sympatiska nervsystemet.

Även två andra studier har funnit att det sker en förbättring av uthållighet vid träning under den submaximala intensiteten än man annars klarar av.

Koffein är med andra ord en prestationshöjande drog vars resultat grundar sig på att ge en ökad kontraktionskraft av muskler och en avtrubbning av smärtgränsen samtidigt som det kommer nya studier som visar att effekten också kan grunda sig på att koffein även ökar tillgången på fria fettsyror och har en glykogensparande effekt i muskler.

Koffein har stora fördelar i träningssammanhang vilket är en god idé att utnyttja för bättre resultat!

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Giganterna bakom Arsenals matchtröjor
Golfklubbor slumpas bort
Var kan man deffa?
Hockeyklubbor
FREESPINS FRÅGOR