Du är inte inloggad.

Artikel

5 saker du borde veta om farligt avfall

Om inte farligt avfall omhändertas och hanteras på rätt sätt kan det orsaka stor skada på människa och miljö. Här kommer 5 saker du borde veta om farligt avfall för att få mer koll på hur det ska sorteras och avhämtas.

1. Farligt avfall kräver en varlig sophantering.

Farligt avfall är en risk för såväl människa som miljö och kräver därför en varlig sophantering. Det är inte vemsomhelst som får omhänderta farligt avfall, utan detta görs till en särskild så kallad avfallsmottagare. Det finns företag som är specialiserade på avhämtning av grovsopor och farligt avfall, dessa företag ser till att det farliga avfallet hamnar där det ska vara i enlighet med miljömässiga riktlinjer.

2. Det finns hälsomässiga risker med farligt avfall.

En oförsiktig hantering av farligt avfall kan leda att hälsofarliga ämnen hamnar i naturen. Dessa ämnen kan bland annat leda till cancer, att foster skadas och dessutom vara frätande.

3. Sprayburkar med olika medel, glödlampor, batterier och elprodukter är exempel på farligt avfall.

Det är svårt att föreställa sig att ett batteri, en gammal sprayburk eller trasig glödlampa kan göra stor skada, men dessa saker är farligt avfall. Så är även elprodukter, föremål med kvicksilver i, rengöringsmedel och vissa typer av bekämpningsmedel. Listan kan helt enkelt göras lång, och för att vara riktigt säker på att det farliga avfallet hamnar rätt kan du med fördel låta professionella sophanterare hämta grovsopor och farligt avfall.

4. Varje år samlas stora mängder farligt avfall in från hushållen.

En omfattande konsumtion – liksom vilja till att återvinna – i svenska hushåll ledde år 2014 till att 75 240 ton farligt avfall samlades in, enligt siffror från Avfall Sverige.

5. Farligt avfall kan återvinnas med hjälp av modern teknik.

Genom modern teknik återvinns farligt avfall. Man kan bland annat tillvarata metaller i det farliga avfallet och separera giftiga ämnen från återvinnbart material. Både privatpersoner och organisationer har ett ansvar att se till att farligt avfall sorteras riktigt. Genom att anlita professionella som dagligen arbetar med avfallshantering blir det lättare att bidra till en bättre miljö och hälsa. Läs mer om detta på Junkbusters.se.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Badrumsrenovering Eskilstuna
Visningsstädning Stockholm
Luftvärmepump Stockholm
Robotgräsklippare säljs i tusental
En seriös fastighetsförmedlare